کنکور زیست شناسی تبریزآذر ۱۳۹۱ - کنکور زیست شناسی تبریز

- کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

 

 
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 14 دسامبر, 2012 alt دیدگاه‌ها برای سوالات مرحله دوم کنکورمقدماتی رزمندگان بسته هستند

icon 2,293 بازدید iconدسته : رزمندگان، سوالات آزمون های آزمایشی

سوال دانش آموزعزیز

در حضور کورتیزول زیاد در خون انسان، کدام رویداد غیر ممکن است؟

۱) افزایش ائوزینوفیل ها

۲) کاهش ترشح پادتن

۳) کاهش پروتئین های بافت

۴) افزایش متیونین خون

نکات مهم:

 
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 13 دسامبر, 2012 alt دیدگاه‌ها برای هورمون کورتیزول بسته هستند

icon 4,348 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال سوم

آزمون های جامع تحت عنوان

چقدر برای کنکور۹۲ آماده اید
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 13 دسامبر, 2012 alt دیدگاه‌ها برای آزمون جامع از چهار فصل اول کتاب زیست سال چهارم بسته هستند

icon 2,932 بازدید iconدسته : آزمون های رایگان زیست شناسی

 
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 1 دسامبر, 2012 alt دیدگاه‌ها برای آزمون شماره دو موسسه علمی زرمندگان بسته هستند

icon 2,657 بازدید iconدسته : رزمندگان، سوالات آزمون های آزمایشی، کنکور زیست شناسی تبریز

آزمون های جامع تحت عنوان

چقدر برای کنکور۹۲ آماده اید
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 1 دسامبر, 2012 alt دیدگاه‌ها برای چقدر برای کنکو ر ۹۲ آماده اید بسته هستند

icon 3,716 بازدید iconدسته : آزمون های رایگان زیست شناسی