کنکور زیست شناسی تبریزدی ۱۳۹۱ - کنکور زیست شناسی تبریز

- کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

t02

ویژگی های سلول های مریستمی
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: ۲۰ دی, ۱۳۹۱ alt بدون نظر

icon 3,271 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال دوم، نکات آموزشی زیست شناسی

 t02

بافت های استحکامی گیاه(کلانشیم واسکلرانشیم)
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: ۲۰ دی, ۱۳۹۱ alt ۲ نظر

icon 4,600 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال دوم، نکات آموزشی زیست شناسی

 t02

نکات آموزشی در مورد ساختار باکتری
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: ۱۹ دی, ۱۳۹۱ alt بدون نظر

icon 4,521 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال دوم، نکات آموزشی زیست شناسی

 t02

نکات آموزشی تفاوت همانندسازی و رونویسی
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: ۱۹ دی, ۱۳۹۱ alt بدون نظر

icon 6,381 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال چهارم، سال سوم، نکات آموزشی زیست شناسی

t02

نکات آموزشی در مورد آوند چوبی و آوند آبکشی
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: ۱۹ دی, ۱۳۹۱ alt بدون نظر

icon 4,796 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال دوم، نکات آموزشی زیست شناسی

 نکات آموزشی رباط 

t02
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: ۱۶ دی, ۱۳۹۱ alt بدون نظر

icon 2,356 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال دوم، نکات آموزشی زیست شناسی

t02

مقایسه میتوز و میوز از نظر مرحله‌ی پروفاز:

پروفاز میتوز: کروموزوم‌ها، کوتاه و فشرده و ضخیم می‌شوند. کروموزوم‌ها در یک سلول  همتا هستند، ولی جفت نمی‌شوند.
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: ۸ دی, ۱۳۹۱ alt بدون نظر

icon 2,955 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال سوم، نکات آموزشی زیست شناسی

چقدر یاد گرفته ایم 

جمع یندی فصول ۵-۱ کتاب زیست شناسی سال چهارم
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: ۶ دی, ۱۳۹۱ alt ۱۰ نظر

icon 2,980 بازدید iconدسته : آزمون های رایگان زیست شناسی

نکات آموزشی هیدر

t02
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: ۴ دی, ۱۳۹۱ alt بدون نظر

icon 3,459 بازدید iconدسته : سال دوم، نکات آموزشی زیست شناسی