کنکور زیست شناسی تبریزفروردین ۱۳۹۲ - کنکور زیست شناسی تبریز

- کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

هر جانداری که …….. دارد، دارای …….. است.

۱- تنفس ششی – دیافراگم کامل

۲- تنفس نایی – همولنف

۳- تنفس آبششی – بادکنک شنا

۴- تنفس پوستی – قلب لوله ای

 
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 14 آوریل, 2013 alt دیدگاه‌ها برای بررسی و تحلیل تست بسته هستند

icon 2,473 بازدید iconدسته : بررسی مفهومی تست زیست شناسی

باکتری فاقد …….. نمی تواند ……..

 ۱- پیلی – هم یوغی انجام دهد.

 ۲- پیلی – به سطوح مختلف بچسبد.

 ۳-رنگیزه – فتوسنتز انجام دهد.

 ۴- تنفسهوازی – فتوسنتز انجام دهد.

 
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 14 آوریل, 2013 alt دیدگاه‌ها برای بررسی و تحلیل تست بسته هستند

icon 2,158 بازدید iconدسته : بررسی مفهومی تست زیست شناسی، تحلیل سوالات
برچسب ها : , ,

یک بیماری وابسته به جنس مغلوب هیچ گاه از …….. منتقل نمی شود.

۱- مادر سالم وپدر بیمار به فرزند دختر

۲- مادر بیمار و پدرسالم به فرزند پسر

۳-پدر سالم و مادر بیمار به فرزند دختر

۴-پدر بیمار ومادر سالم به فرزند پسر

 
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 6 آوریل, 2013 alt دیدگاه‌ها برای بررسی و تحلیل تست بسته هستند

icon 2,498 بازدید iconدسته : بررسی مفهومی تست زیست شناسی