کنکور زیست شناسی تبریزسلیمان محبی |

- کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

نکات آموزشی و مفهومی کنکوری زیست شناسی




alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: ۱۷ تیر, ۱۳۹۱ alt بدون نظر

icon 1,850 بازدید iconدسته : ترکیبی، نکات آموزشی زیست شناسی

جزوه آموزشی فصل ۹ پیش دانشگاهی




alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: ۱۷ تیر, ۱۳۹۱ alt ۲ نظر

icon 3,562 بازدید iconدسته : جزووات، درس نامه های رایگان

 سوالات زیست شناسی کنکور سراسری و آزاد خارج از کشور ۸۸




alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: ۱۷ تیر, ۱۳۹۱ alt بدون نظر

icon 1,388 بازدید iconدسته : خارج کشور، سال 88، سوالات کنکور سراسری

 سوالات زیست شناسی کنکور آزاد خارج از کشور ۸۹




alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: ۱۷ تیر, ۱۳۹۱ alt بدون نظر

icon 1,630 بازدید iconدسته : سوالات کنکور آزاد داخل و خارج کشور

سوالات کنکور سراسری۹۰




alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: ۱۶ تیر, ۱۳۹۱ alt بدون نظر

icon 2,382 بازدید iconدسته : داخل کشور، سال 90، سوالات کنکور سراسری

 ساخت واکسن هرپس تناسلیواکس هرپس تناسلی

مراحل ساخت این واکسن را ( دقیقا مطابق با آن چه در بخش های مختلف کتاب درسی آمده و البته مفهومی ..) می آورم . امیدوارم ابهام مطلب به این ترتیب رفع شود:




alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: ۱۴ تیر, ۱۳۹۱ alt ۱ نظر

icon 4,026 بازدید iconدسته : تحلیل اشکال کتب درسی، سال چهارم

سوالات کنکور سراسری۸۹




alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: ۱۴ تیر, ۱۳۹۱ alt بدون نظر

icon 2,312 بازدید iconدسته : داخل کشور، سال 89، سوالات کنکور سراسری