کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

بررسی مفهومی تست زیست شناسی کنکور۹۱

زیست شناسی در کنکور

در شکل زیر، بخش مشخص شده، دارای سلول های …………..

 ۱) منشعب است و طول آن ها به کندی کوتاه می شود.

۲) رشته ای است و دارای بخش های تیره و روشن می باشد.

۳) غیرمنشعب است و محتوی مقدار زیادی ذخیره ی کلسیم می باشد.

۴) غیررشته ای است و فعالیت آن ها توسط اعصاب پیکری تنظیم می شود.
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: ۱۹ تیر, ۱۳۹۱ alt ۱ نظر

icon 1,973 بازدید iconدسته : بررسی مفهومی تست زیست شناسی، تحلیل سوالات، کنکور سراسری داخل و خارج کشورآزمون جامع زیست شناسی

آزمون جامع زیست شناسی

13920725P4855q9947
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: ۱۸ تیر, ۱۳۹۱ alt بدون نظر

icon 8,522 بازدید iconدسته : آزمون های رایگان زیست شناسی


آزمون های تستی زیست شناسی پیش دانشگاهی

 آزمون های تستی زیست شناسی پیش دانشگاهی

13920909Plx49fr552
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: ۱۸ تیر, ۱۳۹۱ alt ۱ نظر

icon 9,616 بازدید iconدسته : آزمون های رایگان زیست شناسی

آزمون های تستی زیست شناسی و آزمایشگاه ۱

 آزمون های تستی زیست شناسی و آزمایشگاه ۱

13920725P4855q9947
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: ۱۸ تیر, ۱۳۹۱ alt ۲ نظر

icon 10,061 بازدید iconدسته : آزمون های رایگان زیست شناسی


سوالات کنکور ۹۱

سوالات کنکور ۹۱
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: ۱۷ تیر, ۱۳۹۱ alt بدون نظر

icon 2,358 بازدید iconدسته : داخل کشور، سال 91، سوالات کنکور سراسری

بودجه بندی مباحث کتب زیست شناسی در کنکور

بودجه بندی مباحث کتب زیست شناسی در کنکور

13920620Pd28ze7374
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: ۱۷ تیر, ۱۳۹۱ alt بدون نظر

icon 6,140 بازدید iconدسته : برنامه ریزی، معرفی منابع زیست شناسی