کنکور زیست شناسی تبریزبررسی ساختارRNA،tRNA برگ‌ شبدري‌ |

بررسی ساختارRNA،tRNA برگ‌ شبدري‌ - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

tRNA  برگ‌ شبدری‌!

  می‌دانید که‌ در فرایند ترجمه‌، آمینواسیدها توسط‌  RNA های‌ خاصی‌ به‌ نام‌  tRNA  به‌ نزد ریبوزوم‌ آورده‌ می‌شوند و در زنجیره‌ی‌ پلی‌ پپتیدی‌ قرار می‌گیرند. در کتاب‌ درسی‌، دو شکل‌ برای‌  tRNA  نام‌ برده‌ شده‌ است‌:  tRNA  برگ‌ شبدری‌ و  tRNA  با فرم‌  L.

trna2
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 4 اکتبر, 2012 alt ۲ نظر

icon 4,157 بازدید iconدسته : سال چهارم، نکات آموزشی زیست شناسی