کنکور زیست شناسی تبریزدستگاه گردش خون،انواع گردش خون،گردش ششی و عمومی خون |

دستگاه گردش خون،انواع گردش خون،گردش ششی و عمومی خون - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

در گردش عمومی خون که از بطن چپ آغاز می شود و به دهلیز راست ختم می شود، همه سرخرگها خون روشن و همه سیاهرگها خون تیره دارند.

در گردش ششی خون که از بطن راست آغاز و به دهلیز چپ ختم می شود، همه سرخرگها خون تیره و همه سیاهرگها خون روشن دارند.
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 29 آگوست, 2012 alt بدون نظر

icon 11,916 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال دوم، نکات آموزشی زیست شناسی