کنکور زیست شناسی تبریزنکات آموزشی و کنکوری زیست شناسی، کم خونی، آنمی |

نکات آموزشی و کنکوری زیست شناسی، کم خونی، آنمی - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

t02

برای ساخته شدن هموگلوبین که پروتئین انتقال دهنده اکسیژن در خون است، وجود آهن لازم است. در نتیجه، در شرایط کمبود آهن هموگلوبین کمتر ساخته می شود. نتیجه این امر تولید گلبولهای کوچک با مقدار هموگلوبین کمتر از مقدار طبیعی است. پس کمبود آهن موجب کاهش اندازه و هموگلوبین گلبولهای قرمز می شود، ولی بر تعداد گلبولهای قرمز اثری ندارد.
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 30 آگوست, 2012 alt بدون نظر

icon 2,209 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال دوم، نکات آموزشی زیست شناسی