کنکور زیست شناسی تبریزچکیده فصل دوم زیست شناسی پیش دانشگاهی(مهندسی ژنتیک = تکنولوژی ژن) |

چکیده فصل دوم زیست شناسی پیش دانشگاهی(مهندسی ژنتیک = تکنولوژی ژن) - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

۱- فرآیند دست ورزی ژنتیک (دستکاری در ژن ها ) ، مهندسی ژنتیک نامیده می شود.
۲- اولین جانداری که دست ورزی ژنتیکی شده است باکتری E.coli است که ژن سازنده ی rRNAی قورباغه ی پنجه دار آفرقایی به آن انتقال یافته است.( کوهن و بایر – ۱۹۷۳). این باکتری ها RNAی ریبوزومی قورباغه را ساختند.
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 25 اکتبر, 2013 alt بدون نظر

icon 7,985 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال چهارم، نکات آموزشی زیست شناسی