کنکور زیست شناسی تبریزحلقه های ساقه گیاه |

حلقه های ساقه گیاه - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

حلقه های ساقه گیاه

ترتیب حلقه های ساقه گیاه دو ساله : از داخل به خارج

پارانشیم مغزی>  چوب نخستین> چوب سال اول> چوب سال دوم>کامبیوم آوندی> آبکش سال دوم >آبکش سال اول> آبکش نخستین>دایره محیطیه>آندودرم >پارانشیم پوست> کامبیوم چوب پنبه ساز>  چوب پنبه

نکات مهم:

۱٫  آبکش پسین شامل آبکش سال اوّل و آبکش سال دوم است.

۲٫  چوب پسین شامل چوب سال اوّل و چوب سال دوم است.

۳٫  در ساختار نخستین ساقه ی جوان خارجی ترین لایه اپیدرم(روپوست)است. ولی خارجی ترین لایه ی تنه ی درختان چوب پنبه است.

۴٫پوست درخت شامل لایه های چوب پنبه + کامبیوم چوب پنبه ساز+ آبکش نخستین + آبکش پسین است.

۵٫ کامبیوم آوندساز و چوب پسین جزء پوست درخت نیستند و زیر پوست قرار می گیرند.

۶٫ داخلی ترین لایه پوست درخت آبکش سال آخر است.

۷٫ حجم عمده ی تنه درختان چوب پسین است. چون بیش تر فعالیت کامبیوم آوندساز به طرف داخل است.

نکته : درپوست درخت سلول های غربالی و سلول های همراه یافت می شوند و شیره ی پرورده ی گیاه در پوست درخت حرکت می کند ولی در پوست درخت تراکئید و عناصر آوندی یافت نمی شود.

alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 23 آوریل, 2014 alt دیدگاه‌ها برای حلقه های ساقه گیاه بسته هستند

icon 5,691 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال سوم، نکات آموزشی زیست شناسی

__(Comments are closed.,'kubrick')