کنکور زیست شناسی تبریزقیود های کتب زیست شناسی |

قیود های کتب زیست شناسی - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

قیود های کتب زیست شناسی

اولین میکروسکوپ: میکروسکوپ نوری

اولین اتفاق در برخورد اول با آلرژن: تولید پادتن از پلاسموسیت‌ها

اولین کسی که قوانینی را برای پیش بینی وراثت کشف  کرد: مندل

اولین پژوهش مندل: تکرار کارهای  نایت

اولین آزمایش مندل: آزمایش  مونوهیبریدی

اولین قانون مندل (وراثت): قانون  تفکیک ژن‌ها

اولین میکروسکوپ: میکروسکوپ نوری

اولین اتفاق در برخورد اول با آلرژن: تولید پادتن از پلاسموسیت‌ها

اولین کسی که قوانینی را برای پیش بینی وراثت کشف  کرد: مندل

اولین پژوهش مندل: تکرار کارهای  نایت

اولین آزمایش مندل: آزمایش  مونوهیبریدی

اولین قانون مندل (وراثت): قانون  تفکیک ژن‌ها

اولین حلقه‌ی گل: کاسبرگ

اولین مرحله‌ی چرخه‌ی تخمدان: مرحله‌ی فولیکولی

اولین سلول جانور تازه تشکیل شده: زیگوت

اولین نشانه‌های هانتینگتون در سنین ۳۰ تا ۵۰ سالگی  بروز می‌کند!

اولین علامت جوانه زنی: ظهور ریشه چه (ریشه‌ی  رویانی)

اولین اندیشه‌های یک ژن- یک آنزیم: گرو

اولین قدم برای ساختن پروتئین‌ها: رونویسی

اولین نوکلئوتید رونویسی شده: جایگاه  آغاز رونویسی

اولین گروهی که موفق به کشف رمز DNA شدند: نیرنبرگ و دوستان!

اولین tRNA در فرآیند ترجمه: tRNA آغازگر (رمز کننده‌ی  متیونین)

اولین جاندار دست‌ورزی شده به روش مهندسی ژنتیک: E.  coli

اولین آنزیم محدود کننده‌ی شناسایی شده: E coRI

اولین ژن درمانی: دختر بچه‌ی مبتلا  به نوعی ناهنجاری دستگاه ایمنی

اولین جاندار توالی یابی شده: باکتری  هموفیلوس آنفلوآنزا

اولین یوکاریوت توالی یابی شده: مخمر  نان (ساکارومیسز سرویزیه)

اولین جانور کلون شده به وسیله‌ی سلول تمایز یافته: دالی خانوم!

اولین پرسلولی توالی یابی شده: سینورابدیتیس  الگانس

اولین گیاه توالی یابی شده: آرابیدوپسیس

اولین قدم به سمت سازمان‌دهی سلول‌ها: تشکیل  میکروسفرها

اولین مولکول خود همانندساز: RNA

اولین جانداران ساکن خشکی: گلسنگ‌ها (پرسلولی)

اولین جانوران ساکن خشکی: حشرات

اولین مهره‌داران: ماهی‌های کوچک فاقد آرواره

 

همه‌ی

ویژگی همه‌ی لیپید‌ها: آب‌گریز بودن

همه‌ی آنزیم‌ها عمل اختصاصی دارند.

همه‌ی سلول‌های زنده غشای پلاسمایی دارند.

همه‌ی جانداران باید به تبادل مواد با محیط  بپردازند.

در کیسه‌تنان (هیدر، شقایق دریایی، عروس دریایی) همه‌ی سلول می‌توانند به طور مستقل به تبادل مواد با محیط بپردازند.

همه‌ی سلول‌های لوله‌های شعاعی و عرضی عروس دریایی  دارای مژک هستند.

همه‌ی مهره‌داران دستگاه گردش خون بسته دارند.

هنگام به وجود آمدن قلب در جنین، همه‌ی تارهای  ماهیچه‌ای قادر به انقباض ذاتی هستند.

همه‌ی مویرگ‌ها به جزء مویرگ‌های کلیه در طول روز ۱۷ لیتر جذب، ۲۰ لیتر تراوش و ۳ لیتر ورودی به لنف دارند.

رگ‌های لنفی در همه‌ی جای بدن حضور دارند.

روزنه‌ها در ساختار همه‌ی بخش‌های هوایی جوان گیاه  وجود دارند اما تعداد آن‌ها در برگ‌ها بسیار بیش‌تر است.

بی‌مهرگان کوچک مانند پلاناریا از همه‌ی سلول‌های سطح  بدن خود برای دفع آمونیاک استفاده می‌کنند.

حرکت به صورت‌های مختلف در همه‌ی سلول‌های زنده دیده  می‌شود.

اساس ساختاری همه‌ی نورون‌ها یکسان  است.

همه‌ی مواد روان‌گردان سبب وابستگی روانی می‌شوند.

افرادی که به طور غیر مستقیم در معرض دود سیگار قرار می‌گیرند همانند  افراد سیگاری در معرض همه‌یعوارض قرار دارند.

مغز همه‌ی مهره‌داران دارای توانایی هماهنگ کردن  اطلاعات دریافتی از محیط و دادن پاسخ‌های لازم و مناسب به آن‌هاست.

عصاره سلول باکتری، همه‌ی مواد شیمیایی درون باکتری را  دارد.

تقسیم سلول در همه‌ی طول زندگی  جانداران رخ می‌دهد.

در همه‌ی انواع تقسیم سلولی، سلول در حال تقسیم را  سلول مادر و سلول‌های حاصل از تقسیم را سلول دختر می‌نامند.

همه‌ی گیاهان، چرخه‌ی زندگی تناوب نسل دارند.

همه‌ی قاصدک‌ها بکرزایی دارند.

همه‌ی گیاهان یکساله، علفی‌اند اما همه‌ی گیاهان علفی یکساله نیستند.

برخی

در برخی از باکتری‌ها دیواره سلولی به وسیله‌ی چسبناکی  به نام کپسول احاطه شده است.

کپسول به برخی از باکتری‌ها کمک می‌کند که به سطوح  مختلف بچسبند.

برخی از باکتری‌ها دارای برآمدگی‌های کوتاه مو مانند  پروتئینی به نام پیلی هستند.

برخی از کانال‌های پروتئینی همیشه باز و برخی دیگر فقط  هنگام عبور مواد باز می‌شوند.

برخی از نوروگلیاها به تغذیه‌ی نورون‌ها و برخی دیگر  به تولید غلاف میلین می‌پردازند.

برخی از گیاهان، واکوئل‌های حاوی مواد سمی دارند.

برخی از ویتامین‌ها و مواد معدنی، اتصال پیش ماده و  آنزیم را آسان‌تر می‌کنند.

برخی از جانوران گیاهخوار، برخی دیگر  گوشتخوار و برخی نیز همه چیز خوارند.

در هیدر برخی از سلول‌های پوشاننده‌ی کیسه، آنزیم‌های  هیدرولیز کننده ترشح می‌کنند.

در هیدر برخی از سلول‌های پوشاننده‌ی کیسه دارای  تاژک‌هایی هستند که غذا را با آنزیم‌های گوارشی مخلوط می‌کنند.

برخی مواد دارویی از راه مخاط دهان و معده نیز جذب  می‌شوند.

جذب آمینو اسیدها با انتقال فعال صورت می‌گیرد و وجود سدیم در روده برای  انتقال برخی از آن‌ها لازم است.

برخی از جانوران برای انجام تنفس از همه‌ی سلول‌های  بدن خود استفاده می‌کنند.

سورفاکتانت از برخی از سلول‌های پوششی کیسه‌های در  اواخر دوران جنینی ترشح می‌شوند.

برخی از نوزادان زودرس که مقدار سورفاکتانت آن‌ها کافی  نیست به زحمت نفس می‌کشند.

برخی از پادتن‌های موجود در پلاسما باعث ایمنی ذاتی هر  گونه جانوری نسبت به تعدادی از بیماری‌ها می‌شود.

برخی از مولکول‌های آب که وارد ریشه شده‌اند در عرض  ریشه از طریق دیواره‌های سلولی و فضاهای برون سلولی بین سلول‌ها حرکت می‌کنند.

برخی از جانوران هم اوره و هم آمونیاک دفع می‌کنند مثل  وزغ

برخی از جانوران هم اوره و هم اوریک اسید دفع می‌کنند  مثل انسان

برخی از مواد دفعی گیاهان نقش دفاعی دارند.

برخی از جانوران بدون پا حرکت می‌کنند مثل کرم  خاکی

برخی از خزندگان چهار اندام حرکتی دارند.

اسکلت داخلی مهره‌داران در برخی از ماهی‌ها غضروفی  است.

گل‌های برخی از گیاهان هنگام روز باز و در هنگام شب  بسته می‌شود.

برخی از مواد شیمیایی آزاد شده از سلول‌های آسیب دیده،  گلبول‌های سفید خون را متوجه خود می‌کنند.

ترین‌ها

ساده‌ترین‌ کربوهیدرات، مونوساکارید

مهم‌ترین مونوساکاریدها: هگزوزها و پنتوزها

مهم‌ترین هگزوزها: فروکتوز، گلوکز، گالاکتوز

مهم‌ترین پنتوزها: ریبوز، دئوکسی ریبوز

بیش‌ترین ترکیب آلی طبیعت: سلولز

بیش‌ترین مولکول‌های غشاء: فسفو لیپیدها

مهم‌ترین پروتئین‌ها: آنزیم‌ها

مهم‌ترین ابزارهای سلول: آنزیم‌ها

بیش‌ترین ترکیب بدن: آب

بیش‌ترین ترکیب آلی بدن: پروتئین

مهم‌ترین تولید کننده پروتئازها: روده

مهم‌ترین تولید کننده لیپازها: پانکراس

کوچک‌ترین سلول: باکتری

کوچک‌ترین سلول یوکاریوت: اریتروسیت

درازترین سلول‌ها: عصبی و ماهیچه‌ای

بزرگ‌ترین سلول یوکاریوت: تخم پرندگان

آشکارترین تفاوت سلول‌های پروکاریوتی و یوکاریوتی: وجود اندامک‌های غشادار درون سلولی در یوکاریوت‌ها

ساده‌ترین جاندار پرسلولی: کلنی

ساده‌ترین نوع تولید مثل: تقسیم دو تایی باکتری

ساده‌ترین نوع زایش: ولووکس

ساده‌ترین بافت بدن: پوششی

سخت‌ترین بافت بدن: استخوان

وزین‌ترین بافت بدن: ماهیچه‌ای

مهم‌ترین مناطق مریستمی گیاهان علفی و جوان: مریستم‌های رأسی

از مهم‌ترین کارهای شبکه‌ی آندوپلاسمی صاف: ساختن اسیدهای چرب،  استروئیدها و فسفولیپیدها

جایگاه بیش‌ترین ماده‌ی ژنتیک سلول‌های یوکاریوتی: هسته

کوچک‌ترین و ساده‌ترین ریبوزوم‌ها: ریبوزوم‌های پروکاریوت‌ها، میتوکندری و کلروپلاست

بیش‌ترین فضای بین سلولی در گیاهان: سلول‌های  پارانشیمی

کم‌ترین فضای بین سلولی در گیاهان: سلول‌های  مریستمی

اغلب

در اغلب باکتری‌ها، اطراف غشای پلاسمایی را دیواره‌ی  تقریباً سختی به نام دیواره سلولی باکتریایی فرا گرفته است.

اغلب فعالیت‌های شیمیایی سلول (متابولیسم سلولی) در  فضای درون اندامک‌های غشا دار انجام می‌گیرد.

اغلب آنزیم‌هایی که وجود آن‌ها برای فرآیندهای  متابولیسمی لازم است درون غشای اندامک‌ها جای دارند.

اغلب مولکول‌های زیستی نسبت به مولکول‌های غیر زیستی  بسیار بزرگ‌اند.

پلی‌ساکاریدها اغلب در ساختار سلول و نیز استحکام آن  نقش دارند.

اغلب چربی‌های جانوری، سیر شده و در نتیجه جامد  هستند.

آنزیم‌ها اغلب واکنش‌های زیستی درون سلول‌ها را سرعت  می‌بخشند.

اغلب آنزیم‌ها پروتئینی‌اند.

اغلب آنزیم‌های بدن ما در دمای بالاتر از ۴۵ درجه  سانتی‌گراد غیر فعال می‌شوند.

اغلب آنزیم‌های بدن ما در محیط خنثی فعالیت دارند.

اغلب سلول‌ها مواد غذایی را می‌بلعند یعنی آن را از  راه کیسه‌های سیتوپلاسمی ریزی به نام واکوئل‌های غذایی به سیتوپلاسم وارد  می‌کنند.

در اغلب جانداران پر سلولی، سلول‌ها برای انجام وظایف  خاصی، اختصاصی شده‌اند.

مغز اغلب ساقه‌های علفی از بافت پارانشیمی است.

اغلب جانوران لوله گوارشی دارند.

اغلب مواد غذایی مورد استفاده‌ی بدن به صورت  مولکول‌های درشتی هستند که قبل از تغییرات فیزیکی و شیمیایی نمی‌توانند وارد خون  شوند.

جذب اغلب قندهای ساده با انتقال فعال همراه با جذب  سدیم است.

پوست اغلب جانوران برای تنفس مناسب نیست.

اغلب مهره‌داران ساکن خشکی شش دارند.

اغلب جانوران در بدن خود دستگاهی به نام دستگاه گردش  مواد دارند.

اغلب بی‌مهرگان مانند عنکبوتیان، ملخ، خرچنگ دراز  دستگاه گردش خون باز دارند.

در هر لحظه در اغلب بافت‌ها، فقط تعدادی از مویرگ‌ها  باز هستند.

اغلب مویرگ‌ها در دیواره‌ی خود منافذ زیادی دارند.

دریچه‌های لانه کبوتری در اغلب سیاهرگ‌هایی که به سوی  قلب باز می‌شود، وجود دارند.

اغلب لنفوسیت‌ها به وسیله‌ی بافت لنفی به وجود  می‌آیند.

تعرق اغلب توسط روزنه‌ها صورت می‌گیرد.

اغلب مواد زاید نیتروژن‌دار محصول سوختن آمینو اسیدها  هستند.

——-

کاری از : سمپاد نهاوند

alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 12 جولای, 2013 alt ۳ نظر

icon 4,309 بازدید iconدسته : سال چهارم، سال دوم، سال سوم، نکات آموزشی زیست شناسی
نوشته شده توسط : حاچ مسعود   درتاريخ: سپتامبر 6th, 2013 در 16:24   

بسیار عالی بود …
مچکریم . . .

نوشته شده توسط : م.خداکرمی   درتاريخ: می 8th, 2014 در 13:21   

سلام استاد خیلی عالی بودن واقعا دستتون درد نکنه. من تبریزم کتاباتونو می تونم از فروزش تهیه کنم؟

نوشته شده توسط : سلیمان محبی   درتاريخ: می 9th, 2014 در 13:28   

با سلام کتب فعلا در کتابفروشی معرفت گلزار بغل مسجد انگجی و کتابفروشی سفیر دانش در گلشهر تبریز موجود است و یا می تونید باشماره بنده در تماس باشید