کنکور زیست شناسی تبریزمقایسه تنفس هوازی و تنفس بی هوازی |

مقایسه تنفس هوازی و تنفس بی هوازی - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

مقایسه تنفس هوازی و تنفس بی هوازی

مقایسه تنفس هوازی و تنفس بی هوازی

+ مقدار کلی ATP که سلول می‌تواند از تجزیه مولکول قند به‌دست آورد بستگی به‌ وجود یا عدم اکسیژن دارد.

+ در صورتی که اکسیژن نباشد (فرایند بی‌هوازی) تنها مقدار ATP،ATP حاصل از گلیکولیز است که در فرایند تخمیر با تولید +NAD امکان تولید مداوم ATP فراهم می‌شود.

+ در صورتی که اکسیژن باشد (فرایند هوازی) با انجام چرخه‌ی کربس و فعالیت زنجیره‌ی انتقال الکترون در میتوکندری‌ها مقدار ATP تولید شده به مراتب بیش از ATP تولید شده در فرایندهای بی‌هوازی است.

نکته:  در هر دو فرایند، گلیکولیز صورت می گیرد و حاصل آن ایجادATP2 بصورت مستقیم است.

+ در فرایند هوازی در دو جای دیگر نیز ATP تولید می شود.

الف: یکی در چرخه ی کربس که ATP 2 دیگر تولید می شود.

ب: دیگری در زنجیره انتقال الکترون که ATP 34 تولید می شود.

نکته: در مجموع از هر مولکول گلوکز در مسیر هوازی  ATP38 تولید می شود.

نکته: در فرایند بی‌هوازی تنها مقدارATP،ATP حاصل از گلیکولیز است و هیچ ATP دیگری تولید نمی شود.

alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 23 آوریل, 2014 alt دیدگاه‌ها برای مقایسه تنفس هوازی و تنفس بی هوازی بسته هستند

icon 12,880 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال چهارم، نکات آموزشی زیست شناسی

__(Comments are closed.,'kubrick')