کنکور زیست شناسی تبریزمولکول های زیستی |

مولکول های زیستی - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

مولکول های زیستی

مواد آلی موادی هستند که معمولا به وسیله ی موجودات زنده ساخته می‌شوند و کربن در همه‌ی آن‌ها به صورت عنصر اصلی وجود دارد.

چهار گروه از مهمترین ترکیبات آلی بدن موجودات زنده عبارتند از:

 • هیدرات‌های کربن
 • لیپیدها
 • پروتئین‌ها
 • اسیدهای نوکلئیک

بعد از آب، مولکول‌های کربن‌دار بیشترین ترکیب‌های بدن جانداران را تشکیل می‌دهند.

اتم‌های کربن با اتم‌های عناصر دیگر پیوند کووالانسی برقرار می‌کنند.

هیدروکربن‌ها در ساختار خود فقط کربن و هیدروژن دارند، غیر قطبی و در آب نامحلول هستند. ولی کربوهیدرات‌ها ترکیباتی هستند که علاوه بر کربن و هیدروژن در ساختار خود دارای اکسیژن نیز می‌باشند. مثل گلوکز

زنجیره‌ی کربنی مولکول‌های آلی اسکلت کربنی نام دارد.

گوناگونی دو گروه از مولکول‌های مهم زیستی یعنی DNA و پروتئین‌ها زمینه‌ی گوناگونی جانداران است.

مونومر سازنده‌ی انواع پروتئین‌ها ۲۰ نوع (آمینواسیدها) و مونومرهای تشکیل دهنده‌ی مولکول DNA، ۴ نوع (نوکلئوتیدها) هستند.

تفاوت بین جانداران از جمله اختلاف‌های فردی که بین افراد یک گونه وجود دارد به علت  ترکیب مونومرهای مختلف با یکدیگر و در نتیجه تولید پلی‌مرهای مختلف است.

یکی از اصول اساسی حیات جانداران این است که: مولکول‌هایی کوچک که در همه‌ی جانداران یکسان هستند، به صورت درشت مولکول‌هایی در می‌آیند که در افراد مختلف جانداران متفاوت هستند.

هیدرولیز: واکنش تجزیه‌ی یک پلی‌مر به مونومرهای سازنده‌اش که با مصرف مولکول‌های آب همراه است.

سنتز آبدهی: واکنشی که طی آن، از ترکیب دو یا چند مونومر با آزاد شدن یک یا چند مولکول آب پلی‌مر ساخته می‌شود.

کربوهیدرات‌ها (قندها) ساده‌ترین مولکول‌های زیستی هستند.

 • از هیدرولیز لاکتوز و ساکارز دو نوع مونومر حاصل می‌شود.
 • قند مشترک در سه نوع دی‌ساکارید، گلوکز است. لاکتوز (قند شیر) ساکارز (قند و شکر معمولی۹ مالتوز (قند جوانه‌ی جو)
 • گلوکز به عنوان سوخت اصلی سلول‌ها مصرف می‌شود.
 • نشاسته از قندهای ذخیره‌ای در گیاهان، گلیکوژن از قندهای ذخیره‌ای در کبد و ماهیچه‌ی جانوران و سلولز مهمترین قند ساختاری در گیاهان است.
 • در دستگاه گوارش نشخوار کنندگان و موریانه میکروب‌های مفیدی زندگی می کنند که می‌توانند سلولز را هیدرولیز کنند و مورد استفاده‌ی خود و جانور میزبان قرار دهند.
 • سلولز بیشترین ترکیب آلی طبیعت را تشکیل می‌دهد.
 • برای اتصال n مولکول گلوکز به یکدیگر، n-1 پیوند ایجاد و n-1 مولکول آب نیز آزاد می‌شود.
 • پلی‌ساکاریدها بیشتر در ساختار سلول‌ها و نیز استحکام آن‌ها نقش دارند.

ویژگی همه‌ی لیپیدها آب‌گریز بودن آن‌هاست.

 • فسفولیپیدها اجزای اصلی غشای سلول هستند.
 • بخش آب‌گریز اسید چرب، ساختمان هیدروکربنی دارد و از H و C تشکیل شده است.
 • ساختار همه‌ی استروئیدها یکسان و شبیه به مولکول کلسترول است.
 • موم ها از چربی‌ها اب‌گریزترند.
 • بیشتر چربی‌های جانوری سیر‌شده و در نتیجه جامدند.

alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 13 اکتبر, 2013 alt دیدگاه‌ها برای مولکول های زیستی بسته هستند

icon 3,751 بازدید iconدسته : سال دوم، نکات آموزشی زیست شناسی

__(Comments are closed.,'kubrick')