کنکور زیست شناسی تبریزنکته ای در مورد استرپتوکوکوس نومونیا |

نکته ای در مورد استرپتوکوکوس نومونیا - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

نکته ای در مورد استرپتوکوکوس نومونیا

در کتاب زیست شناسی سال سوم تجربی  عامل بیماری  را استرپتوکوکوس  نومونیا نامیده است درحالی که شکل کتاب  دیپلوکوکوس می باشد. دلیل آن چیست؟ در ضمن چرا باکتری های کپسول دار می توانند عامل بیماری شوند و بدون کپسول این توانایی را ندارد.

استرپتوکوک ها باکتری هایی کروی  گرم  مثبت هستند که در جریان رشد در اشکال دوتایی و یا زنجیره ای آرایش می یابند. استرپتوکوک ها گروه ناهمگونی از باکتری ها هستند که هیچ سیستمی برای طبقه بندی آن ها کفایت نشده است. ۱۲ گونه استرپتوکوک مشخص شده است که بر اساس ویژگی های متفاوتی مانند خصوصیات رشد کلونی، محتوای آنتی ژنی مواد اختصاصی  و واکنش های بیوشیمیایی و ویژگی های اکولوژی و….  طبقه بندی می شوند.  نومونیا (پنومونیه ) بر اساس محتوای آنتی ژنی پلی ساکاریدهای کپسولی طبقه بندی می شود.

اعضای هر یک از زنجیره ها نمای دوتایی (دیپلوکوک ) دارند و گاهی  اشکال بیضوی  دیده می شود  و….

بعضی از استرپتوکوک ها  یک کپسول پلی ساکاریدی را تولید می کنند و در بعضی دیگر جنس کپسول اسید هیالورونیک می باشد.  به هر صورت  کپسول ها  می توانند از فاگوسیتوز ممانعت کنند و عامل بیماری شوند در حالی که گروه بدون کپسول توسط فاگوسیتوز از بین می رود. دیواره سلولی استرپتوکوک حاوی پروتئین ها کربوهیدرات ها و پپتید وگلیکان می باشد .

در سال ۱۹۲۶ وقتی که این باکتری را به منظور تست گرم از آلودگی های تنفسی نمونه برداری کردند؛ در زیر میکروسکوپ به صورت کروی های دوتایی به رنگ آبی دیده شد(گرم مثبت) به این دلیل آن را دیپلوکوکوس نومونیا نامیدند . در سال۱۹۷۴  ثابت شد که این باکتری در مایعات بین سلولی به صورت زنجیری رشد می کند .به این خاطر آن را استرپتوکوکوس نومونیا نامیدند. رده بندی این باکتری به شرح زیر است.

Bacteria

Domain

firmicates Phylum
Diplococci Class
Lactobacillales Order
Stereptococceae Family
Stereptococcus Genus
Pneumonia Species

 

 

alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 5 آگوست, 2014 alt دیدگاه‌ها برای نکته ای در مورد استرپتوکوکوس نومونیا بسته هستند

icon 12,026 بازدید iconدسته : سال سوم، نکات آموزشی زیست شناسی

__(Comments are closed.,'kubrick')