کنکور زیست شناسی تبریزرابطه هیپوتالاموس و هیپوفیز پسین |

رابطه هیپوتالاموس و هیپوفیز پسین - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

رابطه هیپوتالاموس و هیپوفیز پسین

t02

رابطه هیپوتالاموس و هیپوفیز پسین، رابطه عصبی است.

اکسون نورونهای هیپوتالاموس تا هیپوفیز پسین امتداد یافته و در واقع جسم سلولی این نورونها در هیپوتالاموس و انتهای اکسون آنها در هیپوفیز پسین است.

جسم سلولی این نورونها در هیپوتالاموس محل ساخته شدن هورمونهای اکسی توسین و ضد ادراری است که از طریق اکسون به هیپوفیز پسین می رسند و در آن جا ذخیره می شوند و در مواقع لازم از هیپوفیز پسین به خون ترشح می شوند.

هیپوتالاموس از جنس ماده خاکستری عصبی و هیپوفیز پسین از نوع ماده سفید عصبی است.

 هیپوفیز پیشین، ساختار عصبی ندارد.

رابطه هیپوتالاموس و هیپوفیز پیشین از طریق خون برقرار می شود.  یک سرخرگ کوچک به هیپوتالاموس وارد شده و در آن جا به شبکه مویرگی تبدیل می شود.

  این شبکه مویرگی، درهنگام خروج از  هیپوتالاموس به رگ هایی تبدیل می شود؛ که تا هیپوفیز پیشین امتداد می یابد و در آن جا به مویرگ تبدیل می شود.

عملکرد ویژه این شبکه رگی که از هیپوتالاموس تا هیپوفیز پیشین امتداد دارد، این است که هورمونهای آزاد کننده و مهار کننده که از هیپوتالاموس ترشح می شوند، به این مویرگها وارد می شوند و بدون پخش شدن در گردش عمومی، مستقیما به بافت هدف خود، یعنی سلولهای هیپوفیز پیشین می رسند.

هیپوفیز پیشین، علاوه بر این شبکه مویرگی ، خود دارای سرخرگ مستقلی نیز هست. همچنین، مشاهده می شود که هیپوفیز پسین، دارای سرخرگ، شبکه مویرگی و سیاهرگ مستقل است و ارتباطی نیز بین مویرگهای آن با مویرگهای هیپوفیز پیشین وجود دارد

 

alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 21 ژانویه, 2013 alt دیدگاه‌ها برای رابطه هیپوتالاموس و هیپوفیز پسین بسته هستند

icon 6,645 بازدید iconدسته : تحلیل اشکال کتب درسی، سال سوم، سال سوم، نکات آموزشی زیست شناسی

__(Comments are closed.,'kubrick')