کنکور زیست شناسی تبریزنای و نایژه |

نای و نایژه - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

نای و نایژه

t02

سوال :تفاوت نای و نایژه را بنویسید

– نای و نایژه به دلیل داشتن حلقه های غضروفی(بافت پیوندی) همیشه بازند. ولی نایژک های انتهایی فاقد حلقه های غضروفی اند. به همین دلیل هم در بیماری آسم ممکن است تنگ شوند.( تحریک اعصاب خودمختار پاراسمپاتیک می تواند این کار را انجام دهد)

– مجاری هوایی انسان از بینی تا نایژک انتهایی از بافت پوششی استوانه ای ساده مژک دار تشکیل شده اند.

– در قسمت پشتی نای غضروف ها توسط رشته های ماهیچه های صاف و بافت پیوندی به هم متصل اند و به این ترتیب قسمت عقبی نای قابلیت انعطاف پیدا کرده و این انعطاف پذیری باعث سهولت عبور غذا از مری می شود .

– تفاوت نای با نایژه : نایژه نسبت به نای غضروف کمتر و ماهیچه بیشتری دارد . حلقههای غضروفی نایژه به صورت قطعات غضروفی کامل است امادر نای به صورت نیم دایره هستند .

– در نایژکهای انتهایی تنها لایه ی سلول های مژکدار و اندکی بافت پیوندی باقی می ماند .

alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 29 ژانویه, 2013 alt دیدگاه‌ها برای نای و نایژه بسته هستند

icon 4,626 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال دوم، نکات آموزشی زیست شناسی

__(Comments are closed.,'kubrick')