کنکور زیست شناسی تبریزشهریور ۱۳۹۱ - کنکور زیست شناسی تبریز

- کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

t02

خفتگی دانه:

درون دانه رویان وجود دارد.وزمانی که دانه ای تشکیل واز گیاه مادری جدا می شود وقدرت رویش ندارد ورویان درون آن زندگی نهفته دارد.

مهم ترین عواملی که باعث خفتگی دانه ها می شوند عبارتند از:
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 30 آگوست, 2012 alt دیدگاه‌ها برای خفتگی دانه بسته هستند

icon 2,853 بازدید iconدسته : سال سوم، نکات آموزشی زیست شناسی

t02

هورمونهای FSH و LH که از هیپوفیز ترشح می شوند، در هر دو جنس نر و ماده بر فعالیتهای غده های جنسی (ترشح هورمون جنسی و گامت سازی) اثر می گذارند.

اعمال FSH (هورمون محرک فولیکولی):

در مرد : اثر بر لوله های اسپرم ساز و تحریک ساخته شدن اسپرم

در زن : اثر بر فولیکول و تحریک ترشح استروژن از آن

اعمال LH (هورمون لوتئینی کننده):

در مرد: اثر بر سلولهای بینابینی بیضه و تحریک ترشح تستوسترون از این سلولها

در زن : اثر بر فولیکول و تحریک ترشح استروژن از آن (همراه با FSH )

کامل شدن اولین تقسیم میوزی گامت ماده

پاره شدن فولیکول و تخمدان و آزاد شدن گامت ماده (تخمک گذاری)

تبدیل باقیمانده فولیکول به جسم زرد

اثر بر جسم زرد و تحریک ترشح استروژن و پروژسترون از آن

به این ترتیب، بافت هدف هورمون FSH در مردان، لوله اسپرم ساز و در زنان، فولیکول است. بافت هدف LH در مردان، سلولهای بینابینی بیضه و در زنان، هم فولیکول و هم جسم زرد است.

نکته بسیار مهم این است که این هورمونها، هورمون جنسی نیستند و ساختمان استروئیدی ندارند؛ بلکه پلی پپتیدی هستند و در نتیجه گیرنده آنها در غشاء سلولهای هدف قرار دارد، نه درون سلول.

 
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 30 آگوست, 2012 alt دیدگاه‌ها برای هورمون های FSH و LH بسته هستند

icon 2,901 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال سوم، نکات آموزشی زیست شناسی

t02

می‌دانیم‌ که‌ چرخه‌ سلولی‌ به‌ دو بخش‌ «اینترفاز» و «میتوز» تقسیم‌ می‌شود. فعالیتهای‌ DNA ، یعنی‌ همانند سازی‌ و رونویسی‌ در مرحله‌ اینترفاز، که‌ زندگی‌ عادی‌ سلول‌ محسوب‌ می‌شود، انجام‌ می‌شوند. در مقابل‌، در هنگام‌ تقسیم‌، ماده‌ وراثتی‌ غیر فعال‌ است‌.
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 30 آگوست, 2012 alt دیدگاه‌ها برای چرا ماده‌ وراثتی‌ در سلولهای‌ یوکاریوتی‌، به‌ دو شکل‌ «کروماتین‌» و «کروموزوم‌» دیده‌ می‌شود؟ بسته هستند

icon 2,956 بازدید iconدسته : سال سوم، نکات آموزشی زیست شناسی

t02

اندازه یک جمعیت خاص که در زیستگاه محدود و مشخصی زندگی می کند، با تراکم آن جمعیت رابطه مستقیم دارد؛ ولی در حالت کلی نمی توان گفت اندازه و تراکم جمعیت با هم رابطه مستقیم دارند. علت این گفته آن است که در مقایسه دو جمعیت، ممکن است جمعیتی که اندازه بیشتری دارد، در زیستگاه خیلی بزرگتری از جمعیت کوچکتر زندگی کند و در نتیجه، تراکم کمتری داشته باشد.
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 30 آگوست, 2012 alt دیدگاه‌ها برای رابطه اندازه جمعیت با تراکم جمعیت بسته هستند

icon 2,560 بازدید iconدسته : سال چهارم، نکات آموزشی زیست شناسی

t02

برای ساخته شدن هموگلوبین که پروتئین انتقال دهنده اکسیژن در خون است، وجود آهن لازم است. در نتیجه، در شرایط کمبود آهن هموگلوبین کمتر ساخته می شود. نتیجه این امر تولید گلبولهای کوچک با مقدار هموگلوبین کمتر از مقدار طبیعی است. پس کمبود آهن موجب کاهش اندازه و هموگلوبین گلبولهای قرمز می شود، ولی بر تعداد گلبولهای قرمز اثری ندارد.
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 30 آگوست, 2012 alt دیدگاه‌ها برای کم خونی بسته هستند

icon 2,821 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال دوم، نکات آموزشی زیست شناسی

آموزش مفهومی زیست شناسی
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 30 آگوست, 2012 alt دیدگاه‌ها برای بررسی شکل های کتب درسی زیست شناسی(ساختار قلب) بسته هستند

icon 10,011 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال دوم، نکات آموزشی زیست شناسی

t02

در تمامی گیاهان نهاندانه و بازدانه، پوسته دانه از سخت شدن پوشش تخمک ایجاد می شود.در نتیجه پوسته دانه دارای سلولهای دیپلوئیدی مشابه سلولهای والد ماده است.
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 30 آگوست, 2012 alt ۲ نظر

icon 3,648 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال سوم، نکات آموزشی زیست شناسی

کرم پهن پلاناریاI10-82-planarian
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 30 آگوست, 2012 alt دیدگاه‌ها برای کرم پهن پلاناریا بسته هستند

icon 12,950 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال چهارم، سال دوم، سال سوم، نکات آموزشی زیست شناسی

t02

در مراحل ساخته شدن پلی پپتیدی با n آمینو اسید:
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 30 آگوست, 2012 alt دیدگاه‌ها برای نکاتی چند در مورد ساخته شدن پلی پپتید بسته هستند

icon 3,446 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال چهارم، نکات آموزشی زیست شناسی