کنکور زیست شناسی تبریزدی ۱۳۹۱ - کنکور زیست شناسی تبریز

- کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

t02

ویژگی های سلول های مریستمی
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 9 ژانویه, 2013 alt دیدگاه‌ها برای ویژگی سلول های مریستمی بسته هستند

icon 4,141 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال دوم، نکات آموزشی زیست شناسی

 t02

بافت های استحکامی گیاه(کلانشیم واسکلرانشیم)
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 9 ژانویه, 2013 alt ۲ نظر

icon 6,218 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال دوم، نکات آموزشی زیست شناسی

 t02

تفاوت هورمون وانتقال دهنده عصبی
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 9 ژانویه, 2013 alt دیدگاه‌ها برای تفاوت هورمون وانتقال دهنده عصبی بسته هستند

icon 5,650 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال سوم، نکات آموزشی زیست شناسی

 t02

نکات آموزشی در مورد ساختار باکتری
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 8 ژانویه, 2013 alt دیدگاه‌ها برای ساختار باکتری بسته هستند

icon 6,119 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال دوم، نکات آموزشی زیست شناسی

 t02

نکات آموزشی تفاوت همانندسازی و رونویسی
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 8 ژانویه, 2013 alt دیدگاه‌ها برای تفاوت همانندسازی و رونویسی بسته هستند

icon 10,690 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال چهارم، سال سوم، نکات آموزشی زیست شناسی

t02

نکات آموزشی در مورد آوند چوبی و آوند آبکشی
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 8 ژانویه, 2013 alt دیدگاه‌ها برای آوند چوبی و آبکش بسته هستند

icon 6,405 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال دوم، نکات آموزشی زیست شناسی

 نکات آموزشی رباط 

t02
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 5 ژانویه, 2013 alt دیدگاه‌ها برای نکات آموزشی رباط بسته هستند

icon 3,590 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال دوم، نکات آموزشی زیست شناسی

t02

مقایسه میتوز و میوز از نظر مرحله‌ی پروفاز:

پروفاز میتوز: کروموزوم‌ها، کوتاه و فشرده و ضخیم می‌شوند. کروموزوم‌ها در یک سلول  همتا هستند، ولی جفت نمی‌شوند.
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 28 دسامبر, 2012 alt دیدگاه‌ها برای مقایسه میتوز و میوز بسته هستند

icon 4,309 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال سوم، نکات آموزشی زیست شناسی

چقدر یاد گرفته ایم 

جمع یندی فصول ۵-۱ کتاب زیست شناسی سال چهارم
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 26 دسامبر, 2012 alt ۱۰ نظر

icon 4,433 بازدید iconدسته : آزمون های رایگان زیست شناسی

نکات آموزشی هیدر

t02
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 24 دسامبر, 2012 alt دیدگاه‌ها برای نکات آموزشی هیدر بسته هستند

icon 5,776 بازدید iconدسته : سال دوم، نکات آموزشی زیست شناسی