کنکور زیست شناسی تبریزبررسی تست |

بررسی تست - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

بررسی تست

تست-کدام یک به نفع تنفس نوری نیست؟

۱) افزایش نور

۲) تورژسانس سلولهای نگهبان روزنه

۳) افزایش دما

۴)افزایش تعرق

 

جواب تست:  گزینه ۲

گزینه ۱: نادرست است، افزایش نور در تنفس نوری اثر مثبت دارد (موجب افزایش تنفس نوری می شود) چون گیاه در شدت نور روزنه ها را می بندد و تراکم دی اکسید کربن دراطراف آنزیم روبیسکو کاهش می یابد.

گزینه ۲: صحیح است، افزایش تورژسانس سلولهای نگهبان روزنه یعنی همان مکانیسم باز شدن روزنه که موجب افزایش جذب CO2 می شود.

گزینه ۳- نادرست است،افزایش دما موجب افزایش تعرق و بسته شدن روزنه ها می شود این پدیده نیز موجب کاهش تراکم دی اکسیدکربن و فعالیت اکسیژنازی روبیسکو خواهد شد.

گزینه ۴: نادرست است افزایش تعرق موجب بسته شدن روزنه و کاهش تراکم دی اکسید کربن در اطراف آنزیم روبیسکو خواهد شد.

 

alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 14 می, 2013 alt دیدگاه‌ها برای بررسی تست بسته هستند

icon 2,627 بازدید iconدسته : کنکور زیست شناسی تبریز

__(Comments are closed.,'kubrick')