کنکور زیست شناسی تبریزتست و بررسی آن |

تست و بررسی آن - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

تست و بررسی آن

کروموزوم های کمکی…..

۱- همانندسازی وابسته به تکثیر سلول دارند

۲- همگی توسط آنزیم ECOR1 بریده می شوند

۳- حامل برخی ژن های کروموزوم اصلی می باشند

۴- ساختاری حلقوی دارند و در برخی باکتری ها یافت می شوند.

خوب، منظور از کروموزوم کمکی چیزی نیست جز ….

پلازمید، درواقع تست درباره ویژگی های پلازمید است :

 تعریف پلازمید: DNA‌دو رشته ای حلقوی در سیتوپلاسم برخی باکتری ها که به صورت کمکی عمل کرده و حاوی برخی از ژن هایی است که به طور معمول در ژنوم اصلی باکتری وجود ندارد.

پس گزینه ۴ درست است…

اما سایر گزینه ها :

————————-

۱- چون پلازمید دارای ژن تکثیر مستقل است، برای همانند سازی به ژنوم اصلی وابسته نیست…درواقع باکتری هایی که پلازمید دارند ، بطور معمول یک DNA‌اصلی و چندین DNA‌ کمکی (پلازمید)‌دارند ، چون سرعت تکثیر مستقل پلازمید از تکثیر DNA اصلی بیشتر است.

پس گزینه ۱ نادرست است

۲- آنزیم ECOR1‌ دارای جایگاه شناسایی اختصاصی بصورت GAATTC

                                                                        CTTAAG  است . هر مولکول DNA‌ که دارای چنین جایگاهی باشد می تواند تحت اثر این آنزیم قرار گرفته و بریده شود. ولی هیچ دلیلی وجود ندارد که تمام پلازمید ها این جایگاه را داشته باشند!‌

۳- در تعریف پلازمید هم عرض شد که اکثر ژن های پلازمیدی با ژن های DNA‌ اصلی متفاوت هستند.

  و چند نکته تکمیلی :

————————–

نکته ۱- پلازمید از  DNA اصلی کوچکتر ولی تعداد آن در هر سلول باکتری بطور معمول بیشتر است.

نکته ۲- همانطور که در بالا هم ذکر شد، تکثیر پلازمید برخلاف تکثیر DNA اصلی به تقسیم دوتایی وابسته نیست .

نکته ۳- پلازمید ها در سیتوپلاسم براکنده اند ( البته قطعا در اطراف ناحیه نوکلوئیدی فراون ترند…چرایش را بگذارید برای دانشگاه ! انشاالله !) و به طور معمول از داخل به غشاء سلول باکتری متصل نمی شوند     ، اما DNA اصلی در ناحیه نوکلوئیدی است و از سطح داخل به بخشی از غشاء سلولی متصل است.

نکته ۳-  پلازمید ها از DNA اصلی باکتری کوچکترند، پس از نظر مقادیر زیر کمتر از DNAاصلی هستند:

            الف- تعداد نوکلئوتید ، باز آلی ، فسفات، قند دزاکسی ریبوز(پنتوز) ،  ب- تعدا پیوند فسفو دی استر و هیدروژنی

            ج- تعداد حلقه های شیمیایی ( چه نیتروژندار مربوط به بازها و چه بدون نیتروژن مربوط به قند ها)

            د- تعداد پله ( ولی تعداد نرده برابر است……)

            ه- تعداد بار منفی ، وزن مولکولی  و در نتیجه ، فاصله از قطب مثبت طی الکتروفورز

نکته ۴- برخی از ژن های پلازمیدی عبارتند از :

            الف- ژن تکثیر مستقل ( در تمام پلازمید ها)

            ب- ژن مقاومت به آنتی بیوتیک ( در برخی پلازمید ها)

            ج- ژن تولید پیلی ( در برخی پلازمید ها )

چند یادآوری :

————————

یادآوری۱ =  از پلازمید در مهندسی ژنتیک به عنوان وکتور( حامل) ژن خارجی( مطلوب) استفاده می شود. به عنوان مثال از پلازمید Ti‌ برای انتقال صفات مطلوب به گیاهان توسط تفنگ ژنی استفاده می شود. منتها اول باید ژن القاء کننده تومور را از آن خارج کرد( با استفاده از اندو نوکئاز..یا همان محدود کننده ) و سپس ژن مطلوب را وارد کرد( با استفاده از لیگاز)
یادآوری ۲= اگر خاطرتان باشد، باکتری های سرده های مختلف می توانستند ژن های مقاومت به آنتی بیوتیک برا از راه هم یوغی ( کونژوگاسیون) مبادله کنند  که نقش پلازمید در این امر بسیار زیاد است ، چون هم دارای ژن سازنده پیلی است و هم دارای ژن مقاومت به آنتی بیوتیک است.

 

alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 16 ژوئن, 2013 alt ۱ نظر

icon 3,617 بازدید iconدسته : بررسی مفهومی تست زیست شناسی، تحلیل سوالات، کنکور سراسری داخل و خارج کشور
نوشته شده توسط : رهگذر   درتاريخ: ژوئن 22nd, 2013 در 03:14   

با تشکر از زحمات شما استاد محترم