کنکور زیست شناسی تبریزتحلیل یک سوال چالش برانگیز زیست شناسی کنکور92 |

تحلیل یک سوال چالش برانگیز زیست شناسی کنکور۹۲ - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

تحلیل یک سوال چالش برانگیز زیست شناسی کنکور۹۲

۱۵۸- هرسلول گیاهی که ………….. می باشد ………….

    ۱ ) فاقد هسته – شیره پرورده را به نقاط مختلف گیاه منتقل می کند .

    ۲ ) فاقد پروتوپلاسم زنده – در استحکام اندام های گیاهی نقش دارد .

    ۳ ) واجد دیواره نخستین – قابلیت رشد خود را در طول حیات حفظ می کند .

    ۴ ) دارای پوشش کوتینی – فاقد توانایی تولید نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید می باشد .

 

نکته اول :درست نبودن گزینه های ۱ و ۴ واضح و بدون ابهام است .

نکته دوم :با توجه به موارد زیر می توان گزینه۲را گزینه صحیح در نظر گرفت :

الف – انواع سلول های فاقد پروتوپلاسم زنده (سلول های مرده ) در سطح کتاب های درسی زیست شناسی دبیرستانی عبارتند از : ۱ – سلول های اسکلرانشیمی ( فیبر و اسکلرئید ) ۲ – سلول های آوند چوبی ( تراکئیدها و عناصر آوندی ) ۳ – سلول های مرده کلاهک ۴ – سلول های چوب پنبه ای ( هرچند در کتاب های درسی به مرده بودن این سلول ها اشاره ای نشده است )

ب – از بین سلول های مرده ( فاقد پروتوپلاسم زنده )که در نکته دوم آنها را نام بردیم ، به نقش استحکامی سلول های اسکلرانشیمی در کتاب زیست شناسی ۱ به طور مستقیم اشاره شده است .

ج –  به نقش استحکامی سلول های چوب پنبه ای و آوند های چوبی در کتاب زیست شناسی ۲، صفحه ۲۱۵، بند سوم ، به صورت غیر مستقیم اشاره شده است .

بند سوم صفحه ۲۱۵ کتاب زیست شناسی ۲ :

“بخش هایی از گیاه که در پی تقسیم مریستم های پسین بوجود می آیند ساختار پسین گیاه را بوجود می آورند . مریستم های پسین به صورت استوانه هایی در ریشه و ساقه بعضی گیاهان که عمدتا گیاهان چوبی چند ساله هستند به وجود می آیند و به رشد قطری گیاه و نیزاستحکام و ضخامت ساقه کمک می کنند. “

د –  اما چشم اسفندیار این گزینه ، سلول های مرده کلاهک هستند که به نقش استحکامی آنها در کتاب های درسی اشاره نشده است است ، که به نظر بنده در طراحی این سوال –  به احتمال زیاد –  طراح محترم فقط سلول های مرده اسکلرانشیمی را در نظر گرفته بود و به سلول های چوب پنبه ای و آوند های چوبی و کلاهک توجهی نداشت !

نکته سوم :موارد زیر در رابطه با گزینه۳قابل تامل است :

الف – تمام سلول های دارای دیواره سلولی چه زنده و چه مرده ( فاقد پروتو پلاسم زنده ) حتما دارای دیواره نخستین هستند هرچند برخی از آنها علاوه بر دیواره نخستین ممکن است دارای دیواره دومین هم باشند.

ب – سلول های اسکلرانشیمی شامل سلول های اسکلرئید و فیبر ، سلول های مرده ای هستند که فاقد پروتوپلاسم زنده می باشند و در نتیجه قابلیت رشد خود را از دست داده اند و این مطلب به صراحت در متن کتاب آمده است که :

 ” سلول های بافت اسکلرانشیمی دیواره دومین ضخیمی تشکیل می دهند که در آن ماده چوب ( لیگنین ) وجود دارد . چوبی شدن دومین دیواره باعث از بین رفتن پروتوپلاسم و مرگ سلول می شود . ” از طرفی در شکل های مربوط به اسکلرئید و فیبر درکتاب زیست شناسی ۱هم هیچ نشانی از پروتوپلاسم زنده وجود ندارد . “

ج – باید توجه داشت که حیات سلول های اسکلرانشیمی با مرگ آنها آغاز می شود ( عجب!!! ) ومنظور از طول حیات درگزینه سوم ، زنده بودن به مفهوم توانایی رشد در سلول های فیبر و اسکلرئید نیست بلکه مربوط به نقش کارکردی این سلول ها در طول حیات گیاه و یا بخش هایی از گیاه مثل پوشش دانه ها و میوه ها می باشد، همانگونه که فعالیت (حیات ) سلول های آوند چوبی بعد از مرگ آنها ، یعنی ازدست دادن غشای سلولی ،هسته و سیتوپلاسم آغاز می شود .

د – همه می دانیم که یکی از نکات مهم در طراحی سوالات عینی ( پرسش های چند گزینه ای از انواع سوالات عینی به شمار می روند ) این است که در هر سوال فقط یکی از گزینه ها پاسخ درست و یا صحیح ترین پاسخ باشد، بدین نحو که تمامی متخصصان آن موضوع ، در صحت پاسخ اتفاق نظر داشته باشند .

ه – به نظر می رسد که این اتفاق نظر در رابطه با پرسش فوق ، وجود ندارد و لازم است که پاسخ قانع کننده ای  از طرف سازمان در این رابطه داده شود . هرچند به نظر اینجانب با کمی تسامح و تساهل می توان گزینه ۳ را نادرست در نظر گرفت و خودمان را قانع کنیم که گزینه سازمان سنجش به جواب صحیح نزدیکتر است . البته در این میان تحلیل های متفاوت سایر همکاران و دانش آموزان محترم برای اینجانب قابل احترام و قابل فهم می باشد .

برگرفته از وبلاگ آنزیم  نوشته همکار بسیار ارزشمندم جناب آقای دوستکام

 

alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 12 جولای, 2013 alt دیدگاه‌ها برای تحلیل یک سوال چالش برانگیز زیست شناسی کنکور۹۲ بسته هستند

icon 5,344 بازدید iconدسته : بررسی مفهومی تست زیست شناسی، تحلیل سوالات، کنکور زیست شناسی تبریز

__(Comments are closed.,'kubrick')