کنکور زیست شناسی تبریزنکاتی از پروتئین سازی |

نکاتی از پروتئین سازی - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

نکاتی از پروتئین سازی

13920721P6e397k159

نکاتی از پروتئین سازی :

۱٫ آخرین کدونی که وارد جایگاه A ریبوزوم می شود،آنتی کدون ندارد.

۲٫ در طول یک می تواند بیش از یک کدون AUG موجود باشد، بنابر این بیش از یک t RNA حامل متیونین نیز ممکن است بر روی قرار گیرد.ولی t RNA آغاز گر بر روی هر m RNA در طول ترجمه فقط یکی می باشد.

۳٫ آخرین آنتی کدونی که وارد جایگاه A ریبوزوم می شود ، مکمل کدون قبل از پایان است.

۴٫ آخرین آنتی کدون در جایگاه A همان آخرین انتی کدون در جایگاه P می باشد.

۵٫ آخرین آنتی کدونی که به جایگاه A وارد می شود مکمل آخرین کدونی است که به جایگاه P وارد می شود.

۶٫ آنتی کدون هایی که به جایگاه A وارد می شوند، به جایگاه P هم وارد شده اند.

۷٫ همه ی آنتی کدون هایی به جایگاه P وارد شده اند، به جایگاه A وارد نمی شوند.( آنتی کدون t RNA آغازگر به جایگاه A وارد نمی شود.)

۸٫ در پروکاریوت ها ، یک نوع m RNA می تواند ساخت چند نوع رشته ی پلی پپتیدی را رهبری کند.

۹٫ در یوکاریوت ها یک نوع m RNA فقط ساخت یک نوع رشته ی پلی پپتیدی را رهبری می کند.

۱۰٫ در یوکاریوت ها یک نوع پروتئین می می تواند توسط چند نوع ژن ساخته شود.

ها ، یک ژن نمی تواند سنتز چند نوع m RNA را رهبری کند.

۱۲٫ در اغلب یوکاریوت ها m RNA اولیه کوتاه می شود.

 منبع زیست شناسی پیام

 

alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 19 جولای, 2012 alt دیدگاه‌ها برای نکاتی از پروتئین سازی بسته هستند

icon 4,275 بازدید iconدسته : ترکیبی، درس نامه های رایگان، سال چهارم، نکات آموزشی زیست شناسی

__(Comments are closed.,'kubrick')