کنکور زیست شناسی تبریزآیا می دانید |

آیا می دانید - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

آیا می دانید

صدای اول قلب در آغاز انقباض (سیستول) بطنها و صدای دوم قلب در پایان انقباض بطنها شنیده می شود. به این ترتیب، فاصله صدای اول و دوم قلب در یک دوره کار قلب، زمان انقباض بطنهاست که در حالت استراحت، حدود ۳/ ۰ ثانیه است. از صدای دوم تا صدای اول بعدی، زمان استراحت (دیاستول) بطنهاست که در حالت استراحت، حدود ۵/۰ ثانیه است و از دو مرحله استراحت عمومی (۴/۰ ثانیه) و انقباض دهلیزها (۱/۰ ثانیه) تشکیل شده است.

در فاصله صدای اول و دوم (سیستول بطنها) دریچه های سینی باز و دریچه های دهلیزی بطنی بسته هستند. در فاصله صدای دوم تا صدای اول بعدی (دیاستول بطنها) دریچه های سینی بسته و دریچه های دهلیزی بطنی باز هستند.

 

alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 28 آگوست, 2012 alt دیدگاه‌ها برای آیا می دانید بسته هستند

icon 1,922 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال دوم، نکات آموزشی زیست شناسی

__(Comments are closed.,'kubrick')