کنکور زیست شناسی تبریزبررسی شکل های کتب درسی زیست شناسی(ساختار قلب) |

بررسی شکل های کتب درسی زیست شناسی(ساختار قلب) - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

بررسی شکل های کتب درسی زیست شناسی(ساختار قلب)

آموزش مفهومی زیست شناسی

نکات قابل توجه در این تصویر عبارتند از:

بر اساس این تصویر، مشخص است که از قلب انسان، تنها دو سرخرگ اصلی خارج می شود. یکی از این دو سرخرگ، آئورت است که سرخرگ اصلی در گردش عمومی است و خون روشن را از بطن چپ به اندامهای بدن می برد. آئورت بلافاصله پس از خروج از بطن، به طرف چپ می پیچد و سه شاخه سرخرگی اصلی که تغذیه کننده دستها و سر و گردن هستند از آن جدا می شوند . سپس به طرف پائین می رود و در این مسیر، شاخه های متعدد سرخرگی، مانند سرخرگ روده، معده و کلیه، در قسمت تنه از آئورت جدا می شوند. توجه به تصویر زیر نشان می دهد که آئورت در نهایت به دو شاخه سرخرگی بزرگ تقسیم می شود که وارد پاها می شوند.

آموزش مفهومی زیست شناسی

 

سرخرگ اصلی دیگری که از بطن راست خارج می شود، سرخرگ ششی است که بلافاصله پس از خروج از بطن، به دو شاخه اصلی تقسیم می شود که به سوی شش راست و چپ می روند.

سیاهرگهایی که خون تیره را به قلب باز می گردانند، بزرگ سیاهرگ زیرین و زبرین هستند که به دهلیز راست وارد می شوند. خون سیاهرگی سر و گردن و دستها توسط بزرگ سیاهرگ زبرین و خون سیاهرگی تنه و پاها توسط بزرگ سیاهرگ زیرین به دهلیز راست وارد می شود.

سیاهرگهای ششی که خون روشن را از ششها به قلب باز می گردانند، به دهلیز چپ وارد می شوند. همان طور که در شکل مشخص است، از هر شش دو سیاهرگ ششی و مجموعا چهار سیاهرگ ششی به دهلیز چپ وارد می شود.

به این ترتیب، خون توسط دو سرخرگ بزرگ اصلی، یعنی آئورت و سرخرگ ششی از بطنهای چپ و راست خارج می شود و توسط ۶ سیاهرگ (چهار سیاهرگ ششی و دو سیاهرگ بزرگ زیرین و زبرین) به دهلیزهای چپ و راست وارد می شود.

 

alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 30 آگوست, 2012 alt دیدگاه‌ها برای بررسی شکل های کتب درسی زیست شناسی(ساختار قلب) بسته هستند

icon 9,898 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال دوم، نکات آموزشی زیست شناسی

__(Comments are closed.,'kubrick')