کنکور زیست شناسی تبریزکم خونی |

کم خونی - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

کم خونی

t02

برای ساخته شدن هموگلوبین که پروتئین انتقال دهنده اکسیژن در خون است، وجود آهن لازم است. در نتیجه، در شرایط کمبود آهن هموگلوبین کمتر ساخته می شود. نتیجه این امر تولید گلبولهای کوچک با مقدار هموگلوبین کمتر از مقدار طبیعی است. پس کمبود آهن موجب کاهش اندازه و هموگلوبین گلبولهای قرمز می شود، ولی بر تعداد گلبولهای قرمز اثری ندارد.

ویتامین B12  در زایش گلبولهای قرمز نقش دارد؛ یعنی اثر این ویتامین بر سلولهای بنیادی مغز استخوان، موجب تقسیم این سلولها و تمایز یافتن آنها به گلبول قرمز می شود. بنابراین کمبود این ویتامین، موجب کاهش تولید گلبولهای قرمز و در نتیجه کاهش تعداد آنها می گردد.

کم خونی یا آنمی، به هر یک از دو پدیده : کاهش تعداد گلبولهای قرمز یا کاهش هموگلوبین آنها گفته می شود. به این ترتیب، کمبود ویتامین B12  و کمبود آهن با دو روش متفاوت، موجب کم خونی می شوند.

 

alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 30 آگوست, 2012 alt دیدگاه‌ها برای کم خونی بسته هستند

icon 2,855 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال دوم، نکات آموزشی زیست شناسی

__(Comments are closed.,'kubrick')