کنکور زیست شناسی تبریزرابطه اندازه جمعیت با تراکم جمعیت |

رابطه اندازه جمعیت با تراکم جمعیت - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

رابطه اندازه جمعیت با تراکم جمعیت

t02

اندازه یک جمعیت خاص که در زیستگاه محدود و مشخصی زندگی می کند، با تراکم آن جمعیت رابطه مستقیم دارد؛ ولی در حالت کلی نمی توان گفت اندازه و تراکم جمعیت با هم رابطه مستقیم دارند. علت این گفته آن است که در مقایسه دو جمعیت، ممکن است جمعیتی که اندازه بیشتری دارد، در زیستگاه خیلی بزرگتری از جمعیت کوچکتر زندگی کند و در نتیجه، تراکم کمتری داشته باشد.

اندازه جمعیت با تنوع افراد جمعیت رابطه مستقیم دارد. تنوع افراد جمعیت با شانس بقای جمعیت نسبت مستقیم دارد و به همین خاطر، اندازه جمعیت با شانس بقای جمعیت نسبت مستقیم دارد.

تراکم جمعیت با توان تولید مثلی جمعیت رابطه مستقیم دارد. به همین ترتیب، تراکم جمعیت با میزان رقابت بین افراد جمعیت نسبت مستقیم دارد.

تراکم جمعیت با فاصله افراد جمعیت نسبت معکوس دارد. به همین دلیل، فاصله افراد جمعیت با توان تولید مثلی و میزان رقابت در جمعیت رابطه معکوس دارد.

 

alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 30 آگوست, 2012 alt دیدگاه‌ها برای رابطه اندازه جمعیت با تراکم جمعیت بسته هستند

icon 2,532 بازدید iconدسته : سال چهارم، نکات آموزشی زیست شناسی

__(Comments are closed.,'kubrick')