کنکور زیست شناسی تبریزچرا مادة‌ وراثتي‌ در سلولهاي‌ يوكاريوتي‌، به‌ دو شكل‌ «كروماتين‌» و «كروموزوم‌» ديده‌ مي‌شود؟ |

چرا ماده‌ وراثتی‌ در سلولهای‌ یوکاریوتی‌، به‌ دو شکل‌ «کروماتین‌» و «کروموزوم‌» دیده‌ می‌شود؟ - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

چرا ماده‌ وراثتی‌ در سلولهای‌ یوکاریوتی‌، به‌ دو شکل‌ «کروماتین‌» و «کروموزوم‌» دیده‌ می‌شود؟

t02

می‌دانیم‌ که‌ چرخه‌ سلولی‌ به‌ دو بخش‌ «اینترفاز» و «میتوز» تقسیم‌ می‌شود. فعالیتهای‌ DNA ، یعنی‌ همانند سازی‌ و رونویسی‌ در مرحله‌ اینترفاز، که‌ زندگی‌ عادی‌ سلول‌ محسوب‌ می‌شود، انجام‌ می‌شوند. در مقابل‌، در هنگام‌ تقسیم‌، ماده‌ وراثتی‌ غیر فعال‌ است‌.

از سوی‌ دیگر، واقعه‌ اصلی‌ در پدیده‌ تقسیم‌ سلولی‌، جداسازی‌ کروموزومها از یکدیگر است‌ و کروموزومها در شکل‌ باریک‌ و بلند خود (کروماتین‌) نمی‌توانند به‌ راحتی‌ از یکدیگر جدا شوند (گره‌ می‌خورند!!). به‌ همین‌ دلیل‌، ماده‌ وراثتی‌ سلول‌ یوکاریوت‌، در هنگام‌ تقسیم‌ به‌ حداکثر فشردگی‌ خود می‌رسد تا دو نسخه‌ از ماده‌ وراثتی‌ بتوانند از هم‌ جدا شوند. ولی‌ در مرحله‌ اینترفاز، به‌ حالت‌ بلند و باریک‌ در می‌آید تا آنزیمهای‌ لازم‌ برای‌ همانندسازی‌ و رونویسی‌، سطح‌ تماس‌ کافی‌ با DNA داشته‌ باشند. به‌ همین‌ دلیل‌ است‌ که‌ می‌گوئیم‌ «کروماتین‌، شکل‌ فعال‌ ماده‌ وراثتی‌ در سلول‌ یوکاریوتی‌ است‌» . این‌ تغییر حالت‌ ماده‌ وراثتی‌ در سلولهای‌ یوکاریوتی‌، به‌ کمک‌ پروتئینهای‌ «هیستون‌» صورت‌ می‌گیرد. ۸ ملکول‌ هیستون‌، به‌ همراه‌ قطعه‌ای‌ از DNA که‌ به‌ دور آنها می‌پیچد، یک‌ «نوکلئوزوم‌» را تشکیل‌ می‌دهند.

 

alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 30 آگوست, 2012 alt دیدگاه‌ها برای چرا ماده‌ وراثتی‌ در سلولهای‌ یوکاریوتی‌، به‌ دو شکل‌ «کروماتین‌» و «کروموزوم‌» دیده‌ می‌شود؟ بسته هستند

icon 2,924 بازدید iconدسته : سال سوم، نکات آموزشی زیست شناسی

__(Comments are closed.,'kubrick')