کنکور زیست شناسی تبریزهورمون هاي FSH و LH |

هورمون های FSH و LH - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

هورمون های FSH و LH

t02

هورمونهای FSH و LH که از هیپوفیز ترشح می شوند، در هر دو جنس نر و ماده بر فعالیتهای غده های جنسی (ترشح هورمون جنسی و گامت سازی) اثر می گذارند.

اعمال FSH (هورمون محرک فولیکولی):

در مرد : اثر بر لوله های اسپرم ساز و تحریک ساخته شدن اسپرم

در زن : اثر بر فولیکول و تحریک ترشح استروژن از آن

اعمال LH (هورمون لوتئینی کننده):

در مرد: اثر بر سلولهای بینابینی بیضه و تحریک ترشح تستوسترون از این سلولها

در زن : اثر بر فولیکول و تحریک ترشح استروژن از آن (همراه با FSH )

کامل شدن اولین تقسیم میوزی گامت ماده

پاره شدن فولیکول و تخمدان و آزاد شدن گامت ماده (تخمک گذاری)

تبدیل باقیمانده فولیکول به جسم زرد

اثر بر جسم زرد و تحریک ترشح استروژن و پروژسترون از آن

به این ترتیب، بافت هدف هورمون FSH در مردان، لوله اسپرم ساز و در زنان، فولیکول است. بافت هدف LH در مردان، سلولهای بینابینی بیضه و در زنان، هم فولیکول و هم جسم زرد است.

نکته بسیار مهم این است که این هورمونها، هورمون جنسی نیستند و ساختمان استروئیدی ندارند؛ بلکه پلی پپتیدی هستند و در نتیجه گیرنده آنها در غشاء سلولهای هدف قرار دارد، نه درون سلول.

 

alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 30 آگوست, 2012 alt دیدگاه‌ها برای هورمون های FSH و LH بسته هستند

icon 2,908 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال سوم، نکات آموزشی زیست شناسی

__(Comments are closed.,'kubrick')