کنکور زیست شناسی تبریزخفتگی دانه |

خفتگی دانه - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

خفتگی دانه

t02

خفتگی دانه:

درون دانه رویان وجود دارد.وزمانی که دانه ای تشکیل واز گیاه مادری جدا می شود وقدرت رویش ندارد ورویان درون آن زندگی نهفته دارد.

مهم ترین عواملی که باعث خفتگی دانه ها می شوند عبارتند از:

۱- پوسته ضخیم : دربعضی از گیاهان پوسته دانه آن قدر ضخیم ومحکم است که از نفوذ آب و اکسیزن به درون دانه جلوگیری می کند.(نفوذ آب واکسیزن به درون دانه برای جوانه زنی ورشد رویان لازم است.)

– راه های مصنوعی برای شکستن یاازبین بردن پوسته دانه :

الف)ایجاد شکاف درپوسته دانه.

ب) سائیدن پوسته دانه به کمک شن وماسه

– راه های طبیعی برای از بین بردن پوسته دانه :

الف) قرار گرفتن در معرض آتش

ب)عبور ازدستگاه گوارش جانوران

ج) افتادن روی تخته سنگ ها

د)عملکرد باکتری های تجزیه کننده

۲-وجود عوامل بازدارنده رشد :که با قرار گرفتن دانه ها در معرض سرما وشسته شدن دانه ها باعث تجزیه مواد بازدارنده رشد می شوند.

 

alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 30 آگوست, 2012 alt دیدگاه‌ها برای خفتگی دانه بسته هستند

icon 2,948 بازدید iconدسته : سال سوم، نکات آموزشی زیست شناسی

__(Comments are closed.,'kubrick')