کنکور زیست شناسی تبریزروش های مطالعه |

روش های مطالعه - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

روش های مطالعه

moshvera

اهداف مطالعه:
n مطالعه پویشی هدفدار وکوششی جهت دار است (خواندن مبدا ومقصد می خواهد)
n هدف نهایی : کمال جویی ومقصد نهایی: تعالی خواهی
۱) آموختن وافزودن دانستنیها و دستیابی به حقایق ومعارف.
۲) نقد اندیشه ها وتفکرات دیگران.
۳) تقویت افکار وتجدید نظر تعالی بخش در اندیشه های خود.
۴) عمل به یافته ها ومعلومات سود مند ورشد آور.
۵) انتقال حقایق ومعارف به حقیقت گرایان ومعرفت جویان.
۶) خرسندی خدا وخدمت به خلق خدا.

تعریف مطالعه:

مطالعه یک فرآیند شرطی واکتسابی جهت افزایش معلومات است.
الف) فرآیند: فرآیند یعنی مرحله به مرحله روند، پروسه به عبارتی مطالعه باید دارای بخشهای مختلفی مثل گرم کردن ،ایجاد آمادگی،پیش مطالعه و… باشد .
ب) شرطی: یعنی اینکه یک سری شرایطی دارد واز همه مهم تر یعنی عادت کردن، به عبارتی باید در طول سال تحصیلی به یک روش خاص عادت کرد.
ج) اکتسابی: یعنی بدست آوردن ،پس باید روش مطالعه را یاد گرفت.برای شرطی شدن نسبت به مطالعه، باید شرایطی را لحاظ کرد.

شرایط مطالعه:
مکان مطالعه.
زما ن مطالعه.
روش یا تکنیک مطالعه.

مکان مطالعه
۱) جای ثابت :این جای ثابت باید حتماً پشت میز باشد.(مطالعه روی زمین،روی تخت ویا در حال رفتن مورد تأیید نیست)
۲) نور اتاق مطالعه: بهتر است نور اتاق مطالعه ترکیبی از طیف زرد وطیف سفید باشد.(به تنهایی از لامپ مهتابی وحتی از نور چراغ مطالعه استفاده نشود.ضمناًدر موقع مطالعه پیرامونتان روشن باشد وفقط محلی که درس می خوانید روشن نباشد.) ضمناً نوراز سمت راست بتابد وپرهیزاز مطالعه در نور خیر کننده آ فتاب.
۳) دمای اتاق مطالعه: دمای اتاق باید حدودc ۲۵باشد.
۴) دکوراتاق مطالعه: دکور اتاق مطالعه هر چه ساده تر وثابت تر باشد،بهتر است.به عبارت بهتر مرتب دکور اتاق را تغییر ندهید وسعی کنید به یک وضعیت عادت کنید.در ضمن چیزی که تداعی کننده خاطره خاصی باشد در اتاقتان وجود نداشنه باشد،مثل عکس، پوستر و یا مجسمه که یادآور خاطره یا مسئله ی خاصی باشد.
۵) برتری خانه : بهترین جا برا ی در س خواندن منزل است ولی اگر به هر دلیل نمی توانید در منزل در س بخوانید می توانید از کتابخانه ها وفرهنگسراها استفاده کنید.فقط توجه داشته باشید که بروید کتابخانه ودر س بخوانید نه اینکه مرکز مشاوره وگفتگو باز کنید وبه جای خواندن وقتتان تلف شود.
۶) نقش موسیقی: در باره موسیقی نتایج ضد ونقیص فراوانی منتشر شده است .خلاصه اینکه درس خواندن با موسیقی گوش دادن جور نمی آید.(هر سخن جایی وهر نکته مکانی دارد)

زمان مطالعه:
n هیچ قانونی برای زمان مطالعه نداریم ،هر وقت که راحت بود ید همان موقع بهترین زمان برای در س خواندن است، ولی ۳زمان در یادگیری خیلی مهم است که بهتر است در این زمانها درس بخوانید:
۱) اول صبح : به دلیل اینکه تازه از خواب بیدار شده اید وذهنتان منع قبلی ندارد ومطالب را به راحتی در خود نگه می دارد.پس طوری برنامه ریزی کنید که روزانه صبح ها نیم یا یک ساعت بتوانید درس بخوانید.
۲) آخر شب: به دلیل اینکه بعد از درس می خوابید ومنع بعدی ندارید،مطالب فرصت پیدا می کند تا از نیمکره راست که جایگاه حافظه ی کوتاه مدت است وارد نیمکره ی چپ که جایگاه حافظه بلند مدت است، بشود.
۳) دوساعت قبل از غروب آفتاب: به دلیل کاهش اشعه کیهانی ونوع رابطه ی خورشید با زمین اختلال حواس کم می شود. پس سعی کنید این زمان صرف امور ییش پاافتاده نشود.

زمانهای نامناسبِ مطالعه:
۱) با شکم پُر درس خواندن مناسب نیست:حتماًبین وعده ی غذایی مثل ناهار وشام وآغاز مطالعه حداقل نیم ساعت فاصله باشد.
۲) با شکم خالی درس خواندن نیز مناسب نیست :اگر گرسنه تان است ولی قسمتی از درستان هم باقی مانده است،اشکالی ندارد یک میوه یا شیرینی میل بفرما یید وسپس برگردید ودرستان را ادامه بدهید.
۳) خوابیده ودراز کشیده.
۴) در هنگام حرکت وراه رفتن.

روش مطالعه:
مطالعه باید بر اساس یکی از سیستم های مطالعاتی باشد تا راندمان لازم را داشته باشد.
در اسلاید بعدی به کارآمدترین سیستمهای مطالعاتی می پردازیم.

انواع روش مطالعه
روش مطالعه PQ5R

روش مطالعه MRPQ5RTR

روش مطالعه SQ3R

alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 12 اکتبر, 2012 alt دیدگاه‌ها برای روش های مطالعه بسته هستند

icon 2,678 بازدید iconدسته : برنامه ریزی، روش های مطالعه، مشاوره

__(Comments are closed.,'kubrick')