کنکور زیست شناسی تبریزانیمیشن ها |

انیمیشن ها - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

انیمیشن همانند سازی مولکول DNA
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 28 مارس, 2015 alt دیدگاه‌ها برای انیمیشن همانندسازی مولکول DNA بسته هستند

icon 3,073 بازدید iconدسته : انیمیشن ها، زیست سوم

آزمایش ونت فصل ۱۰ کتاب زیست شناسی سال سوم
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 28 مارس, 2015 alt دیدگاه‌ها برای انیمیشن آزمایش ونت (نقش اکسین در نور گرایی ساقه) بسته هستند

icon 3,352 بازدید iconدسته : انیمیشن ها، زیست سوم

آموزش الکتروکاردیوگرام با انیمیشن

rrzs9e2ka6gh1v754
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 25 آوریل, 2014 alt دیدگاه‌ها برای آموزش الکتروکاردیوگرام با انیمیشن بسته هستند

icon 4,182 بازدید iconدسته : انیمیشن ها، زیست دوم
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 26 دسامبر, 2013 alt دیدگاه‌ها برای انیمیشن مکانیسم عمل هورمون تیروکسین بسته هستند

icon 3,165 بازدید iconدسته : انیمیشن ها، زیست سوم

bacteri

این روش رنگ آمیزی یکی از مه مترین ومتداول ترین روش های رنگ آمیزی درباکتری شناسی است که اولین بار توسط کریسین گرم ابداع شد . دراین رنگ آمیزی باکتری ها بر مبنای رنگ باکتری پس ازرنگ آمیزی به دودسته گرم مثبت وگرم منفی تقسیم می شوند . رنگ باکتری پس ازرنگ آمیزی به توانایی حفظ رنگ اول وبه عبارتی به ساختمان دیواره سلولی باکتری بستگی دارد . دررنگ آمیزی گرم باکتری های گرم مثبت پس ازرنگ آمیزی به رنگ بنفش وباکتری های گرم منفی به رنگ قرمز مشاهده می شود
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 1 دسامبر, 2013 alt دیدگاه‌ها برای رنگ آمیزی گرم بسته هستند

icon 3,873 بازدید iconدسته : آزمایشگاه زیست شناسی، انیمیشن ها، زیست چهارم، سال چهارم، نکات آموزشی زیست شناسی

جاندارانی که پیکر آن ها از چندین سلول کم و بیش همانند و متصل به هم ساخته شده است، اصطلاحاً کُلُنی گویند. سلول ها اتصال زیستی دارند ولی بافت ندارند.

– ولوکس و اسپیرروژیر دو جلبک سبز هستند که پیکر آن ها به صورت کُلُنی است.

volvox00
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 19 نوامبر, 2013 alt ۵ نظر

icon 11,362 بازدید iconدسته : انیمیشن ها، ترکیبی، درس نامه های رایگان، زیست دوم، سال دوم، نکات آموزشی زیست شناسی

انیمیشن لنف
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 28 اکتبر, 2013 alt دیدگاه‌ها برای انیمیشن لنف بسته هستند

icon 3,283 بازدید iconدسته : انیمیشن ها، زیست دوم، زیست سوم
برچسب ها :

انیمیشن فرایند فتوسنتز
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 8 اکتبر, 2013 alt ۶ نظر

icon 5,500 بازدید iconدسته : انیمیشن ها، زیست چهارم

انیمیشن بیماری مالاریا، چرخه ی زنداگی عامل مالاریا

پشه ی آنوفل، نیش زدن آن، انتقال اسپوروزوئیت
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 22 سپتامبر, 2013 alt ۴ نظر

icon 4,368 بازدید iconدسته : انیمیشن ها، زیست چهارم، زیست سوم

Warning: printf(): Too few arguments in /home/galaxyla/public_html/wp-content/plugins/pagenavi-automatic-page-numbers/pagenavi-automic-pagenumbers.php on line 69