کنکور زیست شناسی تبریززیست سوم |

زیست سوم - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

انیمیشن همانند سازی مولکول DNA
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 28 مارس, 2015 alt دیدگاه‌ها برای انیمیشن همانندسازی مولکول DNA بسته هستند

icon 3,081 بازدید iconدسته : انیمیشن ها، زیست سوم

آزمایش ونت فصل ۱۰ کتاب زیست شناسی سال سوم
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 28 مارس, 2015 alt دیدگاه‌ها برای انیمیشن آزمایش ونت (نقش اکسین در نور گرایی ساقه) بسته هستند

icon 3,397 بازدید iconدسته : انیمیشن ها، زیست سوم
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 26 دسامبر, 2013 alt دیدگاه‌ها برای انیمیشن مکانیسم عمل هورمون تیروکسین بسته هستند

icon 3,172 بازدید iconدسته : انیمیشن ها، زیست سوم

انیمیشن لنف
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 28 اکتبر, 2013 alt دیدگاه‌ها برای انیمیشن لنف بسته هستند

icon 3,287 بازدید iconدسته : انیمیشن ها، زیست دوم، زیست سوم
برچسب ها :

انیمیشن بیماری مالاریا، چرخه ی زنداگی عامل مالاریا

پشه ی آنوفل، نیش زدن آن، انتقال اسپوروزوئیت
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 22 سپتامبر, 2013 alt ۴ نظر

icon 4,377 بازدید iconدسته : انیمیشن ها، زیست چهارم، زیست سوم

در ابتدای دوره جنسی (که با خونریزی همراه است) غده هیپوفیز پیشین، هورمون LH و FSH را به خون می‌ریزد که این دو هورمون باعث ترشح هورمون استروژن از یکی از فولیکول‌ها می‌شود. (استروژن یکی از هورمون‌های جنسی استروئیدی است که از فولیکول در حال رشد ترشح می‌شود و باعث رشد بیش تر فولیکول می‌گردد.)
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 12 سپتامبر, 2013 alt دیدگاه‌ها برای انیمیشن رشد فولیکول بسته هستند

icon 3,312 بازدید iconدسته : انیمیشن ها، زیست سوم