کنکور زیست شناسی تبریزبیماری وابسته به جنس مغلوب |

بیماری وابسته به جنس مغلوب - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

یک بیماری وابسته به جنس مغلوب هیچ گاه از …….. منتقل نمی شود.

۱- مادر سالم وپدر بیمار به فرزند دختر

۲- مادر بیمار و پدرسالم به فرزند پسر

۳-پدر سالم و مادر بیمار به فرزند دختر

۴-پدر بیمار ومادر سالم به فرزند پسر

 
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 6 آوریل, 2013 alt دیدگاه‌ها برای بررسی و تحلیل تست بسته هستند

icon 2,565 بازدید iconدسته : بررسی مفهومی تست زیست شناسی