کنکور زیست شناسی تبریزتفاوت های میوگلوبین و هموگلوبین، میوگلوبین، هموگلوبین |

تفاوت های میوگلوبین و هموگلوبین، میوگلوبین، هموگلوبین - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

تفاوت های میوگلوبین و هموگلوبین:

۱- میوگلوبین(در ماهیچه فعال است) نقش اصلی را در ذخیره و آزادسازی اکسیژن در ماهیچه ها به عهده  دارد در حالی که وظیفه هموگلوبین(در گلبولهای قرمز خون وجود دارد) انتقال گازهای تنفسی در خون است.

۲- میوگلوبین تنها از یک رشته پلی پپتیدی با ۱۵۳ امینواسید ساخته شده است.  هموگلوبین از چهار رشته پلی پپتیدی ساخته شده است که دو به دو به هم شبیه هستند. دو رشته آلفا هر کدام ۱۴۱ اسیدامینه و دو رشته بتا هر کدام ۱۴۶ اسید امینه. بنابراین هموگلوبین جمعا از ۵۷۴ اسیدآمینه از ۱۹ نوع ساخته شده است. (ایزولوسین در هموگلوبین دیده نمی شود)
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 25 می, 2013 alt ۲ نظر

icon 14,577 بازدید iconدسته : نکات آموزشی زیست شناسی