کنکور زیست شناسی تبریزجهش، انواع جهش، جهش های نقطه ای |

جهش، انواع جهش، جهش های نقطه ای - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

جهش های نقطه ای :

 بر اساس محل وقوع جهش :

۱٫ جهش در بخش ساختاری ژن :  شامل اگزون ها و اینترون ها ؛

جهش در اینترون ها : بر روی توالی ، نوع و تعداد آمینواسیدهای پلی پپتید حاصل ، بی تأثیر است. زیرا رونوشت اینترون ها از mRNA بالغ حذف شده و ترجمه نمی شود.
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 11 ژوئن, 2013 alt دیدگاه‌ها برای جهش های نقطه ای بسته هستند

icon 3,931 بازدید iconدسته : سال چهارم، نکات آموزشی زیست شناسی