کنکور زیست شناسی تبریزظرفیت تنفسی، هوای مرده، هوای باقیمانده،تفاوت هوای باقیمانده با هوای مرده |

ظرفیت تنفسی، هوای مرده، هوای باقیمانده،تفاوت هوای باقیمانده با هوای مرده - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

– هوای باقیمانده، به مقدار هوایی گفته می شود که در عمیق ترین بازدم هم از ششها خارج نمی شود و در نتیجه، جزء ظرفیت حیاتی نیست. هوای مرده، بخشی از هوای دمی است که درون مجاری تنفسی را پر می کند و به ششها وارد نمی شود.

– به این ترتیب، هوای باقیمانده در شش است و هوای مرده در مجاری تنفسی.

– هوای باقیمانده در دم و بازدم شرکت نمی کند ولی هوای مرده در دم و بازدم شرکت می کند.

– هوای باقیمانده در تبادلات گازهای تنفسی با خون شرکت می کند ولی هوای مرده در تبادلات شرکت نمی کند.

– مقدار هوای مرده در حالات مختلف تنفسی یک فرد ثابت و به اندازه حجم مجاری تنفسی فرد است که حدودا یک سوم هوای جاری است؛ یعنی یک سوم ۵۰۰ سی سی، نه یک سوم عمق دم.
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 28 آگوست, 2012 alt ۲ نظر

icon 3,451 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال دوم، کنکور زیست شناسی تبریز، نکات آموزشی زیست شناسی