کنکور زیست شناسی تبریزمطالعه، روش های مطالعه |

مطالعه، روش های مطالعه - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

moshvera

اهداف مطالعه:
n مطالعه پویشی هدفدار وکوششی جهت دار است (خواندن مبدا ومقصد می خواهد)
n هدف نهایی : کمال جویی ومقصد نهایی: تعالی خواهی
۱) آموختن وافزودن دانستنیها و دستیابی به حقایق ومعارف.
۲) نقد اندیشه ها وتفکرات دیگران.
۳) تقویت افکار وتجدید نظر تعالی بخش در اندیشه های خود.
۴) عمل به یافته ها ومعلومات سود مند ورشد آور.
۵) انتقال حقایق ومعارف به حقیقت گرایان ومعرفت جویان.
۶) خرسندی خدا وخدمت به خلق خدا.
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 12 اکتبر, 2012 alt دیدگاه‌ها برای روش های مطالعه بسته هستند

icon 2,657 بازدید iconدسته : برنامه ریزی، روش های مطالعه، مشاوره