کنکور زیست شناسی تبریزموفقیت درکنکور،مطالعه خوب:کیفیت مطالعه یا کمیت مطالعه |

موفقیت درکنکور،مطالعه خوب:کیفیت مطالعه یا کمیت مطالعه - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

برای داشتن یک مطالعه ی مفید و مؤثر دو پارامتر بسیار مهم را باید مدنظر داشت:

کمیت مطالعه: مقدار زمانی که برای مطالعه ی یک درس اختصاص میدهید یا به عبارتی همان ساعت مطالعه

کیفیت مطالعه: میزان بازدهی و سود دهی و میزان استفاده دهی یک مطالعه یا به عبارتی ویژگی یک مطالعه
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 6 نوامبر, 2013 alt دیدگاه‌ها برای مطالعه خوب:کیفیت مطالعه یا کمیت مطالعه بسته هستند

icon 2,919 بازدید iconدسته : برنامه ریزی، روش های مطالعه، مشاوره