کنکور زیست شناسی تبریزنکات آموزشی، نکات آموزشی زیست شناسی، ویژگی های سلول های گیاهی |

نکات آموزشی، نکات آموزشی زیست شناسی، ویژگی های سلول های گیاهی - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

t02

ویژگیهای سلولهای گیاهی

۱-سلولهایی که قدرت میتوز دارند:مریستم و بچه پارانشیم

۲-سلولی که قدرت میوز دارد:پارانشیم (خورش)

۳-سلول بدون واکوئل:سلول بنیادی (مریستم)

۴-سلول فتوسنتز کننده :کلرانشیم ،سلولهای نگهبان روزنه وگاهی کلانشیم
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 2 اکتبر, 2012 alt دیدگاه‌ها برای ویژگی های سلولهای گیاهی بسته هستند

icon 4,217 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال چهارم، سال دوم، سال سوم، نکات آموزشی زیست شناسی