کنکور زیست شناسی تبریزنکات آموزشی زیست شناسی،خفتگی دانه و رویان |

نکات آموزشی زیست شناسی،خفتگی دانه و رویان - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

t02

خفتگی دانه:

درون دانه رویان وجود دارد.وزمانی که دانه ای تشکیل واز گیاه مادری جدا می شود وقدرت رویش ندارد ورویان درون آن زندگی نهفته دارد.

مهم ترین عواملی که باعث خفتگی دانه ها می شوند عبارتند از:
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 30 آگوست, 2012 alt دیدگاه‌ها برای خفتگی دانه بسته هستند

icon 2,951 بازدید iconدسته : سال سوم، نکات آموزشی زیست شناسی