کنکور زیست شناسی تبریزنکات آموزشی زیست شناسی،کروموزوم،کروماتین، نوکلئوزومها |

نکات آموزشی زیست شناسی،کروموزوم،کروماتین، نوکلئوزومها - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

t02

می‌دانیم‌ که‌ چرخه‌ سلولی‌ به‌ دو بخش‌ «اینترفاز» و «میتوز» تقسیم‌ می‌شود. فعالیتهای‌ DNA ، یعنی‌ همانند سازی‌ و رونویسی‌ در مرحله‌ اینترفاز، که‌ زندگی‌ عادی‌ سلول‌ محسوب‌ می‌شود، انجام‌ می‌شوند. در مقابل‌، در هنگام‌ تقسیم‌، ماده‌ وراثتی‌ غیر فعال‌ است‌.
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 30 آگوست, 2012 alt دیدگاه‌ها برای چرا ماده‌ وراثتی‌ در سلولهای‌ یوکاریوتی‌، به‌ دو شکل‌ «کروماتین‌» و «کروموزوم‌» دیده‌ می‌شود؟ بسته هستند

icon 2,964 بازدید iconدسته : سال سوم، نکات آموزشی زیست شناسی