کنکور زیست شناسی تبریزنکات آموزشی زیست شناسی، ویژگی باکتری ها |

نکات آموزشی زیست شناسی، ویژگی باکتری ها - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

ویژگی های مهم باکتری ها

ویژگی های باکتری ها

۱- همگی پروکاریوت هستند .

۲- اولین جانداران تکامل یافته که ساختار سلولی دارند.

۳- غشای هسته ندارند و ماده ی وراثتی آن ها درون ناحیه ی نوکلئوتیدی قرار دارد.
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 29 سپتامبر, 2012 alt دیدگاه‌ها برای ویژگی های باکتری ها بسته هستند

icon 6,971 بازدید iconدسته : ترکیبی، درس نامه های رایگان، سال چهارم، سال دوم، نکات آموزشی زیست شناسی