کنکور زیست شناسی تبریزنکات آموزشی پوسته دانه ، نقش پوسته دانه |

نکات آموزشی پوسته دانه ، نقش پوسته دانه - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

t02

در تمامی گیاهان نهاندانه و بازدانه، پوسته دانه از سخت شدن پوشش تخمک ایجاد می شود.در نتیجه پوسته دانه دارای سلولهای دیپلوئیدی مشابه سلولهای والد ماده است.
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 30 آگوست, 2012 alt ۲ نظر

icon 3,614 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال سوم، نکات آموزشی زیست شناسی