کنکور زیست شناسی تبریزکبد که فقط اعصاب سمپاتیک به آن وارد می شود و همین عصب در کبد باعث تجزیه گلیکوژن به گلوکز می شودکه با این کار میزان گلوکز خون بالا رفته و فشار خون را افزایش می دهد و بدن را برای مقابله با فشارهای روحی |

کبد که فقط اعصاب سمپاتیک به آن وارد می شود و همین عصب در کبد باعث تجزیه گلیکوژن به گلوکز می شودکه با این کار میزان گلوکز خون بالا رفته و فشار خون را افزایش می دهد و بدن را برای مقابله با فشارهای روحی - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

به اکثر اندام های بدن انسان هر دو عصب سمپاتیک  و پاراسمپاتیک وارد می شوند امّا ۲ اندام استثنا هستند:

۱- کبد که فقط اعصاب سمپاتیک به آن وارد می شود و همین عصب در کبد باعث تجزیه گلیکوژن به گلوکز می شودکه با این کار میزان گلوکز خون بالا رفته و فشار خون را افزایش می دهد و بدن را برای  مقابله با فشارهای روحی و روانی آماده می کند(ستیزو گریز).پس در کبد تجزیه گلیکوژن به گلوکز هم تحت کنترل سیستم عصبی سمپاتیک(دستگاه عصبی خود مختار) و هم تحت کنترل هورمونی است چون هورمون گلوکاگون مترشحه از بخش درون ریز غده پانکراس هم وظیفه تجزیه ی گلیکوژن به گلوکز را به عهده دارد امّا برعکس تبدیل گلوکز به گلیکوژن صرفاً تحت کنترل هورمون انسولین است و اعصاب پاراسمپاتیک در این مورد نقشی ندارد.
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 18 اکتبر, 2013 alt دیدگاه‌ها برای عصب سمپاتیک و پاراسمپاتیک بسته هستند

icon 6,026 بازدید iconدسته : ترکیبی، سال سوم، نکات آموزشی زیست شناسی