کنکور زیست شناسی تبریزکلیه، تولید ادرار، مثانه، تخلية ادرار، انعكاس تخليه مثانه، ماهیچه صاف جدار مثانه، درسنامه جامع زیست شناسی، درسنامه مکانیسم تخلیه ادرار،آموزش مفهومی،آموزش مفهومی مکانیسم تخلیه ادرار،کنکور زیست شناسی تب |

کلیه، تولید ادرار، مثانه، تخلية ادرار، انعكاس تخليه مثانه، ماهیچه صاف جدار مثانه، درسنامه جامع زیست شناسی، درسنامه مکانیسم تخلیه ادرار،آموزش مفهومی،آموزش مفهومی مکانیسم تخلیه ادرار،کنکور زیست شناسی تب - کنکور زیست شناسی تبریز

کنکور،کنکور زیست شناسی،آموزش مفهومی،تکنیکی،نموداری زیست شناسی،آزمون های زیست شناسی،جزوات زیست شناسی، درسنامه های زیست شناسی، اخبار کنکور، روش های مطالعه دروس بویژه زیست شناسی، معرفنی منابع زیست شناسی

ساخته شدن ادرار نتیجه سه پدیده تراوش، باز جذب و ترشح مواد در نفرون ها ست.

تخلیه ادرار :

+ مثانه درون لگن قرار دارد.

+ جنس دیواره مثانه از نوع ماهیچه صاف است و دارای گیرنده های مکانیکی(گیرنده های حسی کششی) در دیواره خود است.

+ تولید ادرار در کلیه فرایندی پیوسته است. ادرار با حرکات دودی ماهیچه های صاف دیوار ه میزنای از لگنچه به مثانه وارد می شود. 
alt نوشته شده توسط: alt تاریخ: 10 دسامبر, 2013 alt ۱ نظر

icon 5,438 بازدید iconدسته : ترکیبی، درس نامه های رایگان، سال دوم، نکات آموزشی زیست شناسی